Köysitoiminnan ohjaajakoulutus KTO 2 (lähikoulutus)

Moduuli 2: Kiipeilyryhmän hallinta, ongelmat ja pelastustilanteet
Koulutus on toinen moduuli köysitoiminnan ohjaaja taso -koulutuksesta.

Aika ja paikka

Ke-to 18.-19.8.2021, ke klo 8.30-16.00 ja to klo 8.00-15.30

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Kiipeilyliitto ry:n kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kiipeilijöille, seikkailutoiminnassa toimiville tai siitä kiinnostuneille KTO 1 moduulin suorittaneille

Kouluttaja

SKIL KTO-kouluttaja Pasi Penttinen

Sisältö

KTO 2 mooduulissa käydään läpi sisäseinä- ja kalliokiipeilyssä esiintyvä vaaratilanteet ja niihin toimivat ratkaisut. Moduuli keskittyy ryhmän ohjaamiseen ja mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä niiden ratkaisemiseen. Kurssilla tutustutaan yrittäjän kannalta tärkeisiin välineisiin ja niiden huoltoon, kiipeilyttämisen etiikkaan ja erilaisten ryhmien ohjaamiseen sekä turvallisuusasioihin ryhmätoiminnassa.

Moduuli 2:n jälkeen on vähintään 2 kk omatoiminen harjoitteluaika ennen näyttökokeeseen osallistumista. Omia kiipelyvälineitä ei kurssilla tarvita. Jos omistaa kiipeilytossuta ja valjaat, ne kannattaa ottaa mukaan kurssille. Opetusta on ulkona ja sisällä.

Huomioitavaa

KTO 2 pääsyvaatimukset

  • normaaliterveys ja 16 vuoden ikä
  • alle 18-vuotiaalla oltava huoltajan suostumus kurssille osallistumiseen
  • Suoritettuna SKIL:n järjestämä KTO 1 moduuli (jos ei omaa kiipeily- tai köysitoiminnan kokemusta, olisi hyvä ettei moduulien väli ole liian pitkä. Usean kuukauden väli vaikeuttaa aiemman kurssin asioiden muistamista)

Hinta

235 € sisältäen koulutuksen ja lisenssimaksun

Ilmoittautuminen

1.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikaan

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistuja on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Köysitoiminnanohjaaja (KTO)

Käysitoiminnanohjaajataso on SKIL ohjaajakoulutuksen ensimmäisen taso ja kurssi on tarkoitettu kiipeilijöiden lisäksi seikkailutoiminnassa toimiville tai siitä kiinnostuneille henkilöille. Kurssi sisältää kaksi (2-päiväistä) kurssiosiota (KTO 1 ja KTO 2) sekä yksipäiväisen näyttökokeen, jotka suoritetaan järjestyksessä. Molemmat kurssimoduulit on läpäistävä hyväksytysti ennen kokeeseen osallistumista.

KTO-kurssi sisältää tavittavat tiedot ja taidot turvalliseen ohjaustoimintaan erilaisissa kiipeilyllisissä toimintapisteissä. Auktorisoitu KTO voi ohjata yläköysivarmisteisia ryhmiä sisällä ja ulkona, esimerkiksi laskeuduttamista. KTO ei voi opettaa kiipeilyä eikä liidaamista, jotka ovat KO-tasoisen töitä.

KTO-kursseille pääsemiseen ei ole kiipeilyllisiä vaatimuksia. Turvatekniikan keskuksen ohjeiden mukaan SPR EA 2 tai vastaava oltava voimassa ohjaajana toimittaessa.

KTO 1 järjestetään Ylivieskassa 16.-17.8.2021.

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru