Kriisityön koulutusohjelma 20 op – ”Stepped model of care”

Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU ja ESTSS), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkista traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa. Kriisityöntekijän resilienssi on keskeinen kriisityössä onnistumisen ja auttajana jaksamisen edellytys, siksi resilienssin vahvistamisen opetus on integroituna koulutusprosessiin. Koulutus antaa TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden ja hyödyntää European Society for Traumatic Stress Studiestin psykotraumatologian koulutuksen mallia.

Aika ja paikka

9.11.2020–5.10.2021 (yht. 10 pv)

Koulutus toteutetaan koronapandemian vuoksi ainakin aluksi Zoom-verkkoympäristössä. Lähiopetukseen palataan mahdollisuuksien mukaan heti kun se on mahdollista. Voit tarvittaessa osallistua koulutuksen kaikkiin osioihin etänä, mutta suosittelemme lähiopetukseen osallistumista (mikäli lähiopetusta voidaan järjestää).

Kuva: Hannu Hautala

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan kouluttajille ja työnohjaajille, joilla on em. alojen soveltuva pohjakoulutus.

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET Soili Poijula (moduulit I–V) ja LL, anestesiaerikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys, psykoterapeutti ET Ari-Matti Huotari (moduulit I–II ja V)

Kouluttajilla on kokemusta psykologin ja lääkärin työssä yksittäisissä traumaattisissa tilanteissa ja suuronnettomuuksissa työskentelystä yli 30 vuoden ajalta ensilinjan tehtävistä kriisi-interventioihin ja traumatisoituneiden ja surevien yksilöiden, perheiden, organisaatioiden ja yhteisöjen traumapsykoterapeuttiseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimus- ja asiantuntijatyöstä.

Sisältö

Koulutuksessa painotetaan kriisityön menetelmien oppimista. Ohjelma koostuu ennakkotehtävänä luettavasta kirjallisuudesta, viidestä kahden päivän moduulista, jotka sisältävät luennot käytännön sovelluksineen, harjoitukset, luentomateriaalin ja oppimispäiväkirjan pitämisestä sekä suositukset oheiskirjallisuudesta. Koulutuksen tukena on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyteen ja todistuksen saamiseen johtava koulutus edellyttää kaikkiin koulutusmoduuleihin osallistumista.

Moduuli I: Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot
Ma–ti 9.–10.11.2020 klo 9.00–16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Traumaattisen stressin reaktiot, resilienssi, luonnollinen toipuminen, henkinen kasvu sekä ongelmalliset reaktiot ja häiriöt (neurofysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen näkökulma)
 • Dissosiaatio: mikä on normaalia ja mikä patologista?
 • ASD ja PTSD diagnostiset kriteerit
 • Epidemiologia
 • Tutkimusnäyttöön perustuva traumaperäisen stressihäiriön ennalta ehkäisy ja hoidon periaatteet
 • Kriisi-interventioitten ohjaavat periaatteet Hobfollin ym. (2007) mukaan, in-terventiot ja niiden toteuttaminen
 • Suuronnettomuustilanteiden vs. arkipäivän traumaattisten tilanteiden kriisityö
 • Psykologinen ensiapu ja psykologinen triage
 • Suggestiiviset menetelmät rauhoittumisen tukena
 • Hengitysmenetelmät ja niihin opastaminen

Moduuli II: Suru
To–pe 21.–22.1.2021 klo 9.00–16.00

Soili Poijula

 • Normaalit surureaktiot ja suruprosessin  eteneminen akuutista integroituneeseen suruun
 • Patologiset surureaktiot: traumaattinen, estynyt ja pitkittynyt suru
 • Surussa tukeminen: yksilö, perhe, yhteisö
 • Surevan itsehoito
 • Vertaistuki
 • Normaaleiden surureaktioitten ja pitkittyneen surun häiriön (DSM V ja ICD 11) itsearviointimenetelmät
 • Omaisten tukeminen ”kahtalaisessa surussa”, kun vainajan ruumista ei löydetä
 • Traumaattisen surun hoito
 • Komplisoituneen surun hoito
 • Kollektiivinen suru ja suruinterventiot

Moduuli III: Lapset ja perheet
To–pe 18.–19.3.2021 klo 9.00–16.00

Soili Poijula

 • Lasten, nuorten ja perheiden resilienssi, normaalit ja patologiset reaktiot traumaattisten tapahtumien jälkeen, iän ja kehitysvaiheiden erityispiirteet
 • Lasten ja nuorten kriisi-interventiot
 • Vanhempien reaktiot, tukeminen ja neuvonta
 • Selviytymiskeinojen opettamisen manuaali (www.childrenandwar.org)
 • Traumatisoituneen perheen kriisihoito
 • Traumainformoitu organisaatio
 • Päivähoidon ja koulun kriisitoiminta ja kriisipedagogiikka
 • Psykologinen ensiapu kouluissa NCTSN:n mukaan. Pakolaislasten ja -nuorten psykososiaalinen tuki
 • Lasten ja nuorten traumatisoitumisen arviointi
 • Lasten ja nuoren trauman ja traumaattisen surun hoito: traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (Cohen, Mannarino & Deblinger)

Moduuli IV: Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön
To–pe 16.–17.9.2021 klo 9.00–16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Psykoedukaatio
 • Itsehoitomenetelmien  opettaminen traumaperäisiin stressioireisiin
  • Taitoja mielen toipumiseen -opas
  • Selviytymiskeinojen opettaminen traumaattisen stressin reaktioihin
 • Strukturoidut keskustelut (purkukeskustelu, psykologinen jälkipuinti, voimais-tava jälkipuinti, reflektiivinen debriefing)
 • Tietoisuustaidot ajatusten hallinnan keinona
 • Kognitiivisten vääristymien purkaminen
 • Perustietoa unettomuudesta ja traumaperäisen unihäiriön interventiot

Moduuli V: Auttajien auttaminen
Ma–ti 4.–5.10.2021 klo 9.00–16.00

Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Auttajan resilienssin vahvistaminen ja tukeminen
 • Ensilinjan työntekijät ja traumatisoivissa tilanteissa työskentelyn vaatimukset ja vaikutukset
 • Hälytystyöntekijöiden tukemisen periaatteet ja interventiot (kriittisten tilanteiden stressin hallinta, itseapuneuvonta, purku- ja jälkipuintikeskustelut, posttraumainternaatti)
 • Auttajan stressinhallinta – Figleyn & Figleyn työkirjatyöskentely
 • Sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoito ja myötätuntouupumuksen hoito
 • Posttraumainternaatti
 • Kriisityön työnohjaus

Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi


Tutustu myös: Turvallinen Oulu Podcast - Jakso 2: Resilienssi - myönteisen selviytymisen avain: https://soundcloud.com/user-496755848/turvallinenoulupodcast-resielienssi

Hinta

2400 € sisältäen koulutuksen ja runsaan sähköisen luentomateriaalin; laskutetaan opiskelijan valinnan mukaan yhdessä, kahdessa tai viidessä erässä

Ilmoittautuminen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (18.10.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Blogi

Kriisityön koulutusohjelma on järjestetty Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa jo neljä kertaa, ja viides koulutus on parhaillaan menossa.

Tutustu kouluttajien blogikirjoitukseen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ensimmäisestä Kriisityön koulutusohjelmasta: http://kesayopp.blogspot.fi/2015/09/kriisityon-koulutusohjelma-stepped.html

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru