Kriisityön perusteet ja kriisi-interventiot

Päivitä kriisityön osaamisesi tai aloita kriisityöntekijänä ajantasaisen tiedon ja menetelmien avulla.

Psykologisen ensiavun antamisen taidot ja niiden perustana oleva tieteellinen tutkimustieto ovat perusta traumatisoivista tapahtumista toipumisen tukemisessa ja kriisityölle kokonaisuudessaan. Siksi kriisitilanteissa auttamiseen osallistuvissa organisaatioissa työskentelevien on kaikkien hyvä osata nämä taidot.

Kansalaiset odottavat saavansa pätevää kriisiapua. Kriisityöntekijöiden jaksamista tukee tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten mukainen toiminta ja auttamismenetelmien osaaminen. Kriisiauttamisen tulisi perustua avun tarpeen arviointiin, siksi kriisityötä tehdään arvioivalla otteella. Ensilinjan auttajat, sosiaali- ja kriisipäivystys ja kriisityöntekijät edistävät luonnollista toipumista ja selviytymistä psyykkisen ja sosiaalisen ensiavun keinoin.

Aika ja paikka

Ke 16.3. ja ma 28.3.2022 klo 9.00–16.00 verkossa

Voit osallistua jompaan kumpaan tai molempiin koulutuksiin etäluentona omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Webinaari 1 (16.3.) on suunnattu traumatisoivissa tapahtumissa ensilinjan työtä tekeville ammattihenkilöille (poliisi-, palo- ja pelastustoimi, sosiaali- ja kriisipäivystys, lastensuojelu, terveydenhuollon päivystykset ja ensihoito, oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon ja opiskelijahuollon henkilöstö, kriisityöntekijät viranomaisorganisaatioissa, kirkossa ja järjestöissä, työsuojelun ja työterveyshuollon henkilöstö, palveluohjaajat, kriisityön johto ja kriisityön organisoijat).

Webinaari 2 (28.3.) on suunnattu traumaattisten tapahtumien uhrien ja omaisten auttajina työskenteleville perus- ja erityistason ammattihenkilöille ensilinjan auttajista ja sosiaali- ja kriisipäivystysten henkilöstöstä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hoidon ja kuntoutuksen henkilöstöön, johdolle ja esihenkilöille, työterveyshuollon, työsuojelun ja työhyvinvoinnin henkilöstölle sekä kriisikeskusten ja oppilaitosten kriisiryhmien jäsenille.

Kouluttaja

Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia), työnohjaaja Soili Poijula
www.soilipoijula.fi 

Soili Poijula on kehittänyt tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten mukaista traumaattisten tapahtumien uhrien, omaisten ja auttajien kriisityötä jo vuosikymmenten ajan. Kehittämistyö on perustunut käytännön työkokemukseen niin suuronnettomuuksien kuin yksittäisten traumatapahtumien kriisityössä ja kriisityön suunnittelussa, johtamisessa ja konsultaatio- ja työnohjaustehtävissä kuin kriisityötä koskevien suositusten tekemiseen osallistumista, tutkimustyöstä ja julkaisuja.

Sisältö

Webinaari 1: Traumatisoivien tapahtumien kriisityön perusteet
Ke 16.3.2022 klo 9.00–16.00

Päivä antaa katsauksen traumatisoivien tapahtumien vaikutuksista, luonnollisesta toipumisesta ja sen asianmukaisesta tukemisesta. Psykologiseen ensiapuun kuuluu autettavien tarpeiden arviointi, psyykkinen ja sosiaalinen tuki, trauman vaikutuksia ja toipumista koskeva psykoedukaatio ja itseapukeinojen ohjaus sekä purkukeskustelun ohjaaminen.

Ohjelma:

 • Tutkimusnäyttöön perustuvat kriisityötä koskevat suositukset ja stepped model of care - auttamismalli
 • Arvioiva ote ja räätälöity auttaminen
 • Traumatisoivat tapahtumat, traumaattinen stressi, luonnollinen toipuminen ja häiriöt
 • Resilienssitekijät ja riskitekijät
 • Toipumisen tukemisen periaatteet (Hobfoll 2007) ja stepped model of care -malli
 • Pätevyyspohjainen psykologinen ensiapu (WHO 2011, PUNAINEN RISTI (2021) HENKISEN ENSIAVUN OPAS)
 • Ensilinjan työntekijän opas
 • Psykologinen triage
 • Rauhoittumisen ja turvallisuuden tunteen vahvistamisen menetelmät
 • Mieleentunkeutuvuuden hallinta
 • Psykoedukaatio / itseapuneuvonta
 • Sosiaalinen tuki
 • Purkukeskustelu
 • Kriisityöntekijän itsestä ja työtovereista huolenpitäminen ja stressin hallinta

Webinaari 2: Kriisi-interventiot kriisityössä
Ma 28.3.2022 klo 9.00–16.00

Kriisityöntekijät ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät sekä työterveyshuollon ja opiskelijahuollon ja kouluterveydenhuollon ammattihenkilöt tarjoavat kohdennettua apua ja interventioita niille, joilla tunnistetaan riskitekijöitä. Ensiavun jälkeen toipumista tuetaan kriisi-interventioilla. Niissä käytetään menetelmiä, jotka auttavat rauhoittumaan, palauttamaan turvallisuuden tunteen, vahvistavat minäpystyvyyden ja yhteisöpystyvyyden sekä johonkin kuulumisen tunnetta ja toivoa. Interventioihin kuuluvat keholliset, psykologiset, sosiaaliset ja henkiset / hengelliset menetelmät. Kriisityössä tunnistetaan traumaperäiset häiriöt ja osataan ohjata häiriöistä kärsivät asianmukaiseen hoitoon.

Ohjelma:

 • Traumaattisen tapahtuman kriisityö ensiavun jälkeen (0–3 kuukautta)
 • Tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset: kriisityö traumaperäisen stressihäiriön ehkäisemisessä
 • Stepped model of care -malli
 • Kriisitoimintamallit: uhrit, omaiset ja auttajat
 • Traumaattisen stressin reaktioiden hallintamenetelmien opettaminen
 • Psykologiset toipumisen taidot
 • Miten auttaa trauman ilmaisemisessa ja prosessoinnissa: yksilö, perhe, ryhmä, yhteisö
 • Traumaperäisten stressihäiriöitten oirekeskeinen arviointi menetelmineen, psykoedukaatio ja PTSD:n potilasopas
 • Traumaperäisten stressihäiriöitten hoitomallit EB

Webinaarit sisältävät luentoja, harjoituksia ja runsaan sähköisen koulutusmateriaalin.

Hinta

240 € / webinaari sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

Webinaari 1: 25.2. mennessä ja webinaari 2: 3.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; webinaareissa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru