Kritiikki ja debatti 5 op (TY) - LUKI1254

18.09.2024–30.05.2026 Oulu

Jakso kuuluu aineopintojen osioon Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot, joista opiskelija valitsee yhden jakson.

Aika ja paikka

Itsenäinen työskentely. Opiskelija ilmoittaa kesäyliopistolle, kun haluaa aloittaa jakson suorittamisen.

Opiskelijan tulee aloittaa jakson suorittaminen hyvissä ajoin ennen opintojen päättymistä, jotta hän ehtii saada kaiken jaksoon kuuluvan opettajan ohjauksen 30.5.26 mennessä. Tämän jälkeen opettaja ei ole velvollinen antamaan ohjausta. Opiskelijan tulee palauttaa kirjalliset tehtävät arvioitaviksi 31.7.26 mennessä, jolloin opinto-oikeus päättyy.

Jakso kuuluu aineopintojen osioon Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot, joista opiskelija valitsee yhden jakson.

Kouluttaja

Kirjailija, FM Timo Harju
Näytelmäkirjailija, ohjaaja, dramaturgi Janne Rosenvall

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt kirjallisuuden vastaanottoon ja sen herättämään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän ymmärtää markkinoimisen, mainostamisen ja arvioimisen väliset erot. Opiskelija osaa kirjoittaa kirja-arvion.

Sisältö

Yleinen sisältö: Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden vastaanottoa koskevaan keskusteluun sekä kirjallisuuden levitystä koskeviin mekanismeihin ja käytänteisiin. Kurssilla luetaan, kommentoidaan ja kirjoitetaan kirjallisuus- ja näytelmäkritiikkejä tai muita kirjallisuutta käsitteleviä journalistisia artikkeleita. Opiskelijat osallistuvat kirjoittamalla johonkin ajankohtaiseen kirjallisuuskeskusteluun.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa. Kritiikkien ja artikkelien kirjoittaminen, podcastien tekeminen.

Toteutus: Kirjallisuuskritiikkien kirjoittaminen ja / tai kirjallisuuskeskusteluun osallistuminen.
Opettaja antaa tarkemman ohjauksen kurssin suorittamisesta ja vaatimuksista.

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:
- Opettajan kanssa sovittu materiaali, mm. kirjallisuus- ja kulttuurilehdet.