Kuinka ohjata oppimista verkossa?

Miten lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta, vuorovaikutusta ja sitoutumista silloin kun työskennellään verkossa?

Aika ja paikka

Ti 16.2.2021 klo 9.00–15.30 Oulu, etäryhmät Kuusamossa, Raahessa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa. Paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etänä myös omalta laitteeltasi.

Kohderyhmä

Eri kouluasteiden opettajat, ohjaajat ja kouluttajat

Kouluttaja

Rehtori, CEO M.Ed Petri Ilmonen, piTRY Education & TRYcamps Language School

Tavoitteet

Osallistujat saavat uusia tvt-taitoja ja erilaisia tvt-välineitä (erilaisia appsejä & verkkopalveluita), joiden avulla he osaavat aktivoida oppijansa paremmin verkon toisella puolella.

Osallistujat oppivat ”kuulemaan osallistujien näkökulmia, ajatuksia ja mielipiteitä”, vaikka mikit eivät toimisi ja chat puuduttaa.

Kuulemme muiden onnistumisen kokemuksia verkko-opetuksesta ja yritämme ratkoa mahdollisia haasteita tai kehittämisen paikkoja.

Sisältö

Mitä on toimiva verkkopedagogiikka? Kuinka opetan paremmin, monipuolisemmin ja mielenkiintoisemmin verkossa? Tutustutaan yhdessä toimintatapoihin, joilla kehitetään verkko-opetusta ja kasvetaan pois perinteisestä ”esitän vain PowerPoint-esitykseni verkossa” -oppitunneista.

Miten rytmitän, ryhmäytän ja aktivoin oppijani? Miten pääsen eteenpäin ”vain chatistä” -aktivoinnista.

Millainen on ja mitä tarvitaan onnistuneeseen oppituntiin tai mielenkiintoiseen verkko-opettajuuteen?

Työskentely

Koulutuksessa keskustellaan ja jaetaan omaa aiempaa osaamista sekä tehdään omia kokeiluja ja malliharjoituksia.

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätiedoissa, mitä odotat tältä kurssilta ja mitä toivot oppivasi.

Hinta

130 € Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta laitteelta / 140 € Kuusamossa sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

27.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Raahen, Pyhäjärven tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi siinä tapauksessa Oulu.

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi