Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op (OY) - ay700686A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 9.3.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 6.4.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 8.6.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

Väyrynen Kari, Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.