Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op (OY) - ay700686A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 1.3.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 12.4.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 7.6.2021 klo 17.00-20.00

Suoritetaan verkkotentteinä. Osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kouluttaja

Tentaattori: Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

Väyrynen Kari, Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.