Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op (OY) - ay700686A

21.02.2022–31.10.2022 Oulu, Kuusamo

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ma 21.2.22 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Ma 21.3.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 23.5.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 31.10.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

Väyrynen Kari, Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.