Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op (OY) - AY700686A

20.02.2023–30.10.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ma 20.2.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Sisältö

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Ma 20.3.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 22.5.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 30.10.23 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

Kyllönen Simo ja Oksanen Markku. Ilmastonmuutos ja filosofia.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.