Kulttuuriantropologia ja arkeologia 25 op (OY) (etäopetus)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021, aikataulut löytyvät kurssien sivuilta.

Aikataulumuutokset mahdollisia.

Koronatilanteesta johtuen opinnot toteutetaan etäopetuksena ainakin lokakuun loppuun saakka. Opintoihin osallistuminen edellyttää tietokonetta ja toimivaa nettiyhteyttä.

Opinnot voi suorittaa myös kokonaan etänä.

Väylähakuun tähtäävien on mahdollista suorittaa opinnot nopeutetulla aikataululla.

Tavoitteet

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata oppiaineiden tieteenhistoriaa, tutkimusmenetelmiä ja erilaisia teoreettisia perusteita. Hän osaa määritellä arkeologian ja kulttuuriantropologian käsitteitä ja kuvata tutkimuksen eri osa-alueita. Hän osaa selittää ihmisen ja ympäristön vuorovaikusta pitkässä aikaperspektiivissä sekä määritellä antropologian eri osa-alueiden peruskäsitteitä.

Sisältö

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisissä perusopinnoissa opiskelija saa yleiskatsauksen kummastakin oppiaineesta. Oppiaineissa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Opinnoissa perehdytään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan sekä kulttuurien syntyyn.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan 5 op (OY) - ay687359P
  • Sosiaalinen maailma 5 op (OY) - ay687360P
  • Aineellinen kulttuuri 5 op (OY) - ay687362P
  • Biologia ja kulttuuri 5 op (OY) - ay687361P
  • Ihminen ja ympäristö 5 op (OY) - ay687363P

Huomioitavaa

Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon (avoimen väylä) keväällä 2021.

Väylähakuun tähtäävien on mahdollista suorittaa opinnot nopeutetulla aikataululla.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella
Yksittäiset opintojaksot: 98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

31.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru