Kultur och samhälle 5 op (OY) - ay693690P

Aika ja paikka

Ti 21.9., 28.9., 5.10., ja 12.10.21 klo 16.30–19.45 (luento-osuus 16 t ja tämän jälkeen itsenäinen osuus)

Kouluttaja

FK Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande har fått en allmän orientering i kultur, samhälle, religion och historia i Sverige och Svenskfinland. Dessutom ska de studerande kunna diskutera och problematisera begreppen svensk och finlandssvensk identitet samt kulturyttringar i Sverige och Svenskfinland, i historia och nutid. Tillika ska de kunna diskutera kulturella, religiösa och sociala förhållanden i det moderna Sverige och Svenskfinland utifrån ett historiskt perspektiv.

Sisältö

Sveriges och Svenskfinlands samhällsbyggnad och identitet presenteras med hjälp av bl.a. historiska, religiösa och kulturella aspekter. De studerande får även ta del av svenska seder och bruk. Dessutom knyter kursen an till aktuella helger och händelser i både Sverige och Svenskfinland.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar och självständigt arbete
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Inlämningsuppgifter, studentpresentationer, inlärningsdagbok
Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru