Kuva ja kehollisuus auttajan voimavarana (lähikoulutus)

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 14.4.–12.5.2021 klo 17.00–19.00 (10 t) Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Auttamistyötä tekevät henkilöt, jotka kohtaavat työssään vaikeita ilmiöitä ja vahvoja tunteita

Kouluttaja

Voimavarakeskeinen työnohjaaja, toimintaterapeutti Minna Koivula

Sisältö

Kurssin avulla auttaja löytää omia voimavarojaan sekä keinoja ylläpitää ja vahvistaa niitä. Kurssilla tutkitaan oman elämän voimavaroja ja vahvistetaan läsnä olemisen tunnetta.

Voimavarakeskeinen lähestymistapa suuntaa huomiota voimavaroihin, toivon ja toimijuuden vahvistamiseen. Luovuuden avulla yhteys omiin tuntemuksiin ja itseilmaisuun vahvistuu. Keholliset harjoitteet vahvistavat mieli-keho-hengitys yhteyttä ja antavat keinoja tunnesäätelyyn ja stressinhallintaan. Tavoitteena on vahvistaa auttajan omaa jaksamista, itsetuntemusta ja ammatillista suojaa. Sitä kautta myös läsnäoleva asiakaskohtaaminen vahvistuu.

Työskentelyssä käytetään ekspressiivisen taideterapian, psykofyysisen hengitysterapian ja tietoisuustaitojen menetelmiä sekä reflektoivaa dialogista keskustelua.

Hinta

180 € sisältäen koulutuksen

Ilmoittautuminen

24.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201