Kuvataiteen työpaja 2 op (LY) (lähiopinnot)

Aika ja paikka

La 20.3.2021 klo 10.00-17.00

La 27.3.2021 klo 10.00-17.00

La 17.4.2021 klo 10.00-17.00

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsukirjeessä.

Kohderyhmä

Kaikki kuvataiteesta kiinnostuneet henkilöt, sekä harrastajat että aloittelijat. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Kurssi sopii kaikille kuvataiteesta kiinnostuneille ja kuvantekemistä kaivanneille taitotasosta riippumatta.

Kouluttaja

TaM, kuvataidekasvattaja, KM Maija Rasmus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • käyttää erilaisia kuvantekemisen keinoja omassa ilmaisussaan
  • valita ilmaisuaan tukevia materiaaleja ja tekotapoja

Sisältö

Kerrataan kuvantekemisen perusasioita, opetellaan erilaisia tekniikoita ja syvennetään omaa kuvailmaisua. Tutustutaan monipuolisesti tekotapoihin: mm. piirustus, maalaus, sekatekniikat, grafiikka, digitaaliset menetelmät, muotoilu.Opiskelija työstää itse valitsemaansa aihetta pitkäjänteisesti erilaisin tekniikoin: työskentelemme jokaisella kokoontumiskerralla uuden tekniikan parissa.

Toteutus ja työmuodot

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 24 h, itsenäinen työskentely 30 h

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen läsnöolo, harjoituksiin osallistuminen sekä itsenäinen työskentely sovitusti.

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

100 €

Ilmoittautuminen

25.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.