Laaja-alainen tieto- ja viestintäteknologiaosaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (lähikoulutus Oulu)

Millä tavoin digitaalisia teknologioita ja medioita voidaan hyödyntää ja tutkia varhaiskasvatuksen pedagogiikalle ominaisin tavoin; leikkien, luoden, tutkien, liikkuen, käsillä tehden ja ääneen ihmetellen.

Aika ja paikka

To 21.10.2021 klo 12.00–17.15 Oulu, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Varhaiskasvatuksen opettaja, apulaisprofessori Pekka Mertala (JY)
Mertalan tutkimus- ja kehittämistyön keskiössä ovat lasten media- ja teknologiataitojen tukeminen varhaiskasvatuksen pedagogiikalle ominaisten arvojen mukaisesti.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään siihen, millä tavoin digitaalisia teknologioita ja medioita voidaan hyödyntää ja tutkia varhaiskasvatuksen pedagogiikalle ominaisin tavoin; leikkien, luoden, tutkien, liikkuen, käsillä tehden ja ääneen ihmetellen. Työpajamuotoisessa koulutuksessa opit uusia käytännöllisiä menetelmiä sekä VASUun, EsiOPSiin ja tuoreeseen tutkimustietoon pohjautuva perusteluja niiden käyttämiselle.

Koulutus rakentuu kolmen pääteeman ympärille:

  1. Teknologikasvatuksellisessa orientaatiossa harjoittelemme tapoja, joilla abstraktia ja usein piilossa olevaa digitalista teknologiaa voidaan tehdä lapsille näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Keskeisiä teemoja ovat päiväkodin teknologiaympäristön tutkiminen sekä omien teknologioiden luominen elektronisen askartelun keinoin.
  2. Oppimisteknologisessa orientaatiossa perehdymme siihen, millä tavoin erilaisia sovelluksia voidaan hyödyntää lasten oppimisen ja oppimaan oppimisen tukemisessa. Harjoitusten pääpaino on avoimissa sovelluksissa, joita voidaan käyttää lukuisten erilaisten ilmiöiden ja asioiden opetteluun.
  3. Mediakasvatuksellisessa orientaatiossa opettelemme sitä, millä tavoin lasten kriittisen medialukutaidon kehittymistä voidaan tukea oman mediatuottamisen avulla. Harjoittelemme muun muassa kuvien ja videoiden muokkaamista.

Välineet

Ota mukaan monipuolisesti omia ja / tai työpaikan laitteita (kannettava tietokone, tabletti, muita mobiililaitteita). Koulutuksessa harjoitellaan toimia, jotka eivät ole sidoksissa tiettyyn laitteeseen tai sovellukseen.

Hinta

120 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

4.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru