Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op (UEF) - AY7020307

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2018-2019. Voit suorittaa haluamanasi ajankohtana opinto-oikeutesi aikana.

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä Suomen lääkepolitiikkaan ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan sekä etsiä ja soveltaa tietoa yhteen lääkehuollon osa-alueeseen liittyvään aiheeseen.

Sisältö

Perehdytään Suomen lääkehuoltoon ja -politiikkaan. Oppimistehtävän aihepiirit käsittelevät suomalaisten kansanterveyttä ja lääkehoidon toteutusta.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävä (essee)

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali (tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit).

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot: Suositellaan Lääkkeet terveydenhuollossa -opintojaksoa.

Arviointi:  Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakson tulee suorittaa 31.7.2019 mennessä.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

60 €

Ilmoittautuminen

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru