Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op (UEF) - AY7020307

11.09.2018–31.12.2018 Raahe

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2018-2019. Voit suorittaa haluamanasi ajankohtana opinto-oikeutesi aikana.

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä Suomen lääkepolitiikkaan ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan sekä etsiä ja soveltaa tietoa yhteen lääkehuollon osa-alueeseen liittyvään aiheeseen.

Sisältö

Perehdytään Suomen lääkehuoltoon ja -politiikkaan. Oppimistehtävän aihepiirit käsittelevät suomalaisten kansanterveyttä ja lääkehoidon toteutusta.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävä (essee)

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali (tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit).

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot: Suositellaan Lääkkeet terveydenhuollossa -opintojaksoa.

Arviointi:  Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakson tulee suorittaa 31.7.2019 mennessä.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

60 €

Ilmoittaudu