Lakiosa perittävän ja perillisten näkökulmasta

Jo 1950-luvun alkupuolelta voimassa ollut rintaperillisen lakiosaa koskeva perintökaaren säännöstö on tullut kiinteäksi osaksi jäämistöoikeutta, mutta se tuottaa silti edelleen runsaasti ongelmia ja oikeusriitoja. Perittävän on huomioitava lakiosasääntely niin testamenttia laatiessaan kuin elinaikaisia varallisuudensiirtojakin tehdessään, ja huomattava osa rintaperillispesien riidoista koskee juuri perittävän elinaikaisia lahjoja ja muita vastikkeettomia tai sellaisiksi väitettyjä toimia. Lakiosaan vaikuttavien oikeustoimien pitkä aikajänne heijastuu myös pesänselvitystoimiin: joudutaan kysymään, millä valtuuksilla, kenen toimesta ja kenen kustannusvastuulla vainajan elinaikaisia varallisuudensiirtoja selvitellään.

Aika ja paikka

To 15.10.2020 klo 9.00–15.00

Lähiopetus Oulussa, etäryhmät Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lakiosaan liittyviä asioita työssään käsitteleville lakimiehille: asianajajille, oikeusavustajille, edunvalvontakysymysten parissa työskenteleville sekä rahalaitosten varainhoitohenkilöstölle.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuspäivän tavoitteena on luoda osallistujille selkeä kokonaiskuva lakiosasääntelyn muodostamasta normikehyksestä niin perittävän kuin perillistenkin näkökulmasta ja antaa työkaluja käytännön ongelmien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.

Sisältö

  • Lakiosa – puolet perintöosasta
  • Rintaperillisen perinnöttömäksi tekemisen perusteet
  • Lakiosaan liittyvät erityismääräykset; oikeus suorittaa lakiosa rahana
  • Ennakkoperintö, ennakkoperintöolettama, ennakkoperintöä koskevat määräykset
  • Suosiolahja ja testamenttiin rinnastuva lahja
  • Vakuutukset ja lakiosa
  • Lakiosailmoitus
  • Perittävän elinaikaiset toimet pesänselvityksessä
  • Lakiosan täydennyskanne

Hinta

160 € Oulussa / 150 € Kuusamossa / 140 € Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta koneelta sisältäen sähköisen luentomateriaalin, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

28.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Oulun ryhmässä on rajoitettu osallistujamäärä, voimme ottaa paikan päälle korkeintaan 20 osallistujaa koronaan liittyvien turvaetäisyyksien vuoksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Kattilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi