Lapsen ja nuoren aisti- ja tunnesäätelyn sekä tietoisuustaitojen vahvistaminen – sensorisen integraation keinot käyttöön

02.11.2024–03.11.2024 Oulu

Aisti- ja tunnesäätelyn ongelmat näkyvät lapsilla ja nuorilla mm. levottomuutena, aggressiivisuutena ja turhautumisena. Tämä koulutus valaisee aistisäätelyn ja tunnesäätelyn yhteyttä ja tarjoaa konkreettisia työkaluja tunnetaitojen harjoitteluun kehollisten harjoitusten avulla. Tunne- ja tietoisuustaitoja tarkastellaan osana aistisäätelyä ja sensorisen integraation prosessia.

Aika

2.–3.11.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät

Ilmoittautuminen

15.10.24 mennessä

Hinta

320 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

La–su 2.–3.11.24 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi eri alojen terapeuteille, opettajille, varhaiskasvattajille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, sairaanhoitajille ja kouluavustajille. Suosituksena on, että kaikilla osallistujilla olisi jonkin verran käytännön kokemusta työstä lasten kanssa.

Koulutus soveltuu myös kouluttajan aikaisempiin koulutuksiin osallistuneille jatkokoulutukseksi.

Kouluttaja

Katja Nikkanen on lasten neurologiaan erikoistunut toimintaterapeutti, jolla on 30 vuoden kokemus terapiatyöstä. Hänellä on sensorisen integraation erikoistumiskoulutus sekä tanssi- ja liiketerapeutin koulutus Teatterikorkeakoulusta. Katja on myös mindfulness-ohjaaja sekä joogaopettaja. Katja on pitänyt vastaavia koulutuksia eri puolilla Suomea vuodesta 2010 lähtien.

Sisältö

Viikonlopun kestävä koulutus antaa perustietoa sensorisen integraation teoriasta ja linkittää sen yhteen tunne- ja tietoisuustaitojen kanssa. Koulutus valaisee aistisäätelyn ja tunnesäätelyn yhteyttä ja antaa konkreettisia välineitä tunnetaitojen harjoitteluun kehollisten harjoitusten avulla. Käytännön harjoituksia on paljon ja sensorisen integraation teoria pyritään näin linkittämään itse kunkin työhön mahdolllisimman hyvin.

Tietoisuustaitoja lähestytään sekä lapsen että aikuisen näkökulmasta, sillä hyvät tietoisuustaidot auttavat myös aikuista olemaan läsnä, havainnoimaan ja ymmärtämään lasta sekä nuorta paremmin. Tunne- ja tietoisuustaitoharjoitukset kulkevat punaisena lankana läpi koko koulutusviikonlopun. Tunne- ja tietoisuustaitoja tarkastellaan osana aistisäätelyä sekä sensorisen integraation prosessia.

Koulutuksen aikana tehdään myös aikuisille suunnattuja tietoisuusharjoituksia ja perehdytään sensorisen integraation teorian ohella tunnetaitojen peruskäsitteisiin. Osallistujat saavat laajan teoriapaketin lisäksi mukaansa ohjeet koulutuksen aikana tehdyistä käytännön harjoituksista.

Hinta

320 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittaudu

15.10.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimseisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mitä on sensorinen integraatio?

Sensorinen integraatio viittaa prosessiin, jossa aivot yhdistävät ja tulkitsevat erilaisten aistien lähettämää tietoa saadakseen yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen käsityksen ympäristöstä. Aistit, kuten näkö, kuulo, haju, maku, kosketus ja tasapaino, keräävät jatkuvasti tietoa ympäristöstä ja välittävät sen hermostoon. Sensorinen integraatio on tärkeä osa normaalia havaintokykyämme ja motoriikkaamme.

Sensorisen integraation häiriöt voivat vaikuttaa aistitoimintaan ja aiheuttaa vaikeuksia havaintokyvyssä, motorisessa suorituskyvyssä ja arjen toiminnoissa. Esimerkiksi lapset, joilla on sensorisen integraation vaikeuksia, voivat olla yliherkkiä äänille, valolle tai kosketukselle, tai heillä voi olla vaikeuksia hahmottaa ja jäsentää aistitietoa oikein.

Tunne- ja tietoisuustaidot viittaavat kykyyn havaita, ymmärtää ja hallita omia tunteitaan sekä olla tietoisesti läsnä omassa kokemuksessaan. Nämä taidot liittyvät tietoisuuden kehittämiseen omasta sisäisestä maailmastamme, mukaan lukien tunteet, ajatukset, keholliset tuntemukset ja ympäristössä tapahtuvat tapahtumat. Tunne- ja tietoisuustaitojen kehittäminen voi tuoda monia hyötyjä. Ne voivat auttaa yksilöä hallitsemaan stressiä, parantamaan vuorovaikutustaitoja, edistämään empatiaa ja ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan, sekä lisäämään tietoisuutta omista arvoista ja tavoitteista elämässä. Nämä taidot voivat myös edistää mielenterveyttä ja hyvinvointia, auttaa ihmistä paremmin sietämään vaikeita tunteita ja kohdata haasteita elämässä.