Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukeminen (etäkoulutus)

Käytännön työkaluja hyvinvoinnin rakentamiseen kohtaamisissa lasten ja nuorten kanssa

Aika ja paikka

Ke 10.2., 24.2., 3.3. ja 17.3.2021 klo 12.00–16.00 verkossa

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstö, oppilashuolto sekä nuorisotoimi

Kouluttaja

Vastaava tutkija, FT Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusseura Ry
Kognitiivinen psykoterapeutti, KM Mira Talala
Kehittämispäällikkö Antti Järventaus ja asiantuntija Pauliina Sillfors, Pelastakaa Lapset
Koulutyön päällikkö Päivi Christensen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Nuppu Soanjärvi, EHYT ry

 

Sisältö

Nuorten osallisuus – edistystä ja taka-askelia 10.2. klo 12.00–16.00, Tomi Kiilakoski

 • Miten lasten ja nuorten osallisuutta on laajennettu ja luotu uusia osallisuuden areenoita
 • Millaisia ovat osallisuuden rajat ja taka-askeleet
 • Miltä nuorten osallisuus näyttää nyt ja miten sitä voidaan käytännössä edistää

Psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren tukeminen 24.2. klo 12.00–16.00, Mira Talala

 • Mistä syntyy psyykkinen hyvinvointi psyyken rakentumisen näkökulmasta
 • Masennusoireilu ja ahdistuneisuusoireilu (sosiaalinen ahdistuneisuus, paniikkioireilu, pakko-oireet, pelot)
 • Lapsen ja nuoren tukeminen hyödyntäen kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä arjessa

Lasten ja nuorten hyvinvointi, oikeudet ja suojelu seksuaaliväkivallalta digitaalisessa mediassa 3.3. klo 12.00–16.00, Antti Järventaus ja Pauliina Sillfors

 • Hyvinvointi ja oikeudet digitaalisella aikakaudella
  • Haitalliset sisällöt, yhteydenotot ja yhteisöt
  • Nuorten oma haitallinen toiminta sekä digitaalisuuden haittavaikutukset lasten hyvinvointiin
  • Miten lasten turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan edistää digitaalisessa yhteiskunnassa
 • Lasten suojelu seksuaaliväkivallalta digitaalisessa mediassa
  • Lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen houkuttelu (grooming)
  • Seksuaaliväkivalta verkossa
  • Miten suojella lasta ja nuorta rikoksilta

Riippuvuuksien taklaaminen – viisas dialogi ja suojaavat tekijät 17.3. klo 12.00–16.00, Päivi Christensen ja Nuppu Soanjärvi

 • Riippuvuus ilmiönä ja millaista on tutkitusti tehokas ehkäisevä päihdetyö kouluissa
 • Miten koulun ammattilaiset voivat vahvistaa ja tukea nuoren suojaavia tekijöitä?
 • Mitä nuoret kaipaavat koulujen aikuisilta ja minkälaista on viisas dialogi riippuvuusaiheissa?

 

Hinta

150 € koko kokonaisuus tai 50 € opintojakso sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

25.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse siinä tapauksessa toimipaikaksi Oulu.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi