Lapsen ja nuoren surun kohtaaminen LogoArt-taideterapian keinoin

15.03.2023 Oulu

LogoArt-taideterapia tukee lapsen ja nuoren tunne-elämää. Se vahvistaa emotionaalista, taidollista ja tiedollista kehitystä. Se on kuntouttavaa ja luovaa, monitasoisesti kehittävää toimintaa. LogoArtin avulla voimme vahvistaa lapsen omia voimavaroja ja auttaa häntä pulmissa. Lapsi oppii ilmaisemaan tunteitaan ensin taiteen keinoin ja sen avulla nimeämään tunteensa, jolloin hän tulee ymmärretyksi omana itsenään omine tarpeineen.

LogoArt-taideterapian menetelmiin kuuluvat lapselle luontaiset menetelmät eli piirustus, maalaaminen ja savityöskentely.

Taideterapiatyöskentelyssä ei ole oikeaa eikä väärää. Sen tärkeänä elementtinä on ei-sanallinen viestintä. Aikuisen tehtävä on olla läsnä lapsen työskennellessä. Omat tunteet ovat jokaiselle totta ja niitä on turvallista käsitellä piirtäen, maalaten tai savea työstäen.

Aika

15.3.2023

Paikka

Oulu

Kenelle

Lasten ja nuorten parissa toimiville

Hinta

95 €

Ilmoittautuminen

28.2.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ke 15.3.2023 klo 9.00–16.00

Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kohderyhmä

Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat. Erityistaitoja ei tarvitse olla. Oikeaa ja väärää ei ole.

Kouluttaja

LogoArt-taideterapiaohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja, KK Eija Kortetjärvi

Sisältö

Kurssin aikana opit oman kokemuksen kautta taideterapeuttisen menetelmän sekä saat kurssin sisällön ohjeineen, jotta voit soveltaa oppimaasi omassa työssäsi lasten ja nuorten parissa.

Aloitamme kurssipäivän muotopiirustuksella, jonka jälkeen siirrymme ohjattuun maalaukseen ja iltapäivällä savityöskentelyyn. Välineinä käytämme Steiner- paperia, vesivärejä sekä savea.

  • Lapsen ja nuoren surun sanallinen tai sanaton kohtaaminen maalatessa ”märkää märälle”- tekniikalla
  • Tarinoiden ja taideterapian voima savityöskentelyssä

Hinta

95 € sisältäen kurssilla tarvittavat materiaalit (savi, Steiner-paperi, Stockmar-värit)

Ilmoittaudu

28.2.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Logoart-taideterapia

Logoart- taideterapia yhdistää käden ja mielen voiman. Se on kokonaisvaltaista taideterapiaa, jonka on kehittänyt suomalais-brasilialainen Marianne Prado Viktor Franklinin logoterapiasta sekä taideterapiasta. LogoArtin tavoitteena on löytää yhteys itseensä, tunteidensa kipukohtiin ja tapaan toimi eri tilanteissa.

LogoArt eheyttää, kehittää luovuutta, auttaa löytämään ratkaisuja sekä virkistää ja voimaannuttaa, mutta auttaa myös löytämään ihmisessä itsessään olevat sisäiset voimavarat. Usein tunteille ja omille olotiloille ei löydy sanoja, silloin lempeä LogoArt- taideterapia on hyvä väline tunteiden ja kokemusten ilmaisuun. Jokainen saa tehdä omaa matkaansa ilman suorituspaineita, sillä oikeaa ja väärää ei ole.

Voimaa savesta

Saven muovaamiseen ei tarvitse erityistaitoja. Siihen on helppo käydä käsiksi ja sitä voi muokata yhä uudelleen ja uudelleen. Savityöskentelyn avulla on mahdollista antaa savelle muoto ja käsitellä omia ajatuksia ja tunteita.

Taideterapiamaalaus

Maalaamisen avulla pääsee jokainen tekemään matkan itseensä. Värien avulla voimaantuu ja samalla luovuus vapautuu. Maalaaminen on prosessi, jonka avulla saa kosketuksen itse sisimpään. Tärkeintä ei ole lopputulos vaan se prosessi, joka edistää omaa kasvua. Maalaaminen on jokaisen omaa vapaata tunteiden ja kokemusten ilmaisua. Vaikeita asioita on turvallista käsitellä ja kohdata maalaamisen kautta.

Hoitava kirjoittaminen

Kirjoittaminen voi tutkitusti lievittää stressiä ja keventää oloa. Luova kirjoittaminen auttaa purkamaan vaikeita tunteita ja nostaa esiin piilossa olleita sisäisiä ristiriitoja. Lukiessasi kirjoittamasi tekstin itsellesi hiljaa ääneen, saat kosketuksen omiin syviin tunteisiisi useampien aistikanavien kautta. Kirjoittaminen voi toimia peilinä siihen, kuka ja mikä oikeastaan olet. Se auttaa tunnistamaan rajoittavia uskomuksia ja ajatusmalleja. Kirjoittamalla tunnistat elämässäsi toistuvia kaavoja. LogoArt-maalaus ja luova kirjoittaminen toimivat peileinä toisilleen.