Lapsen ja nuoren tunne-elämän tukeminen lempeän LogoArt-taideterapian keinoin 2 op

LogoArt-taideterapia tutustuttaa muotojen ja värien kautta omaan sisäiseen puheeseen eli syvempään ajatteluun. Se vahvistaa jokaisen emotionaalista, taidollista ja tiedollista kehitystä. Se on kuntouttavaa ja luovaa, monitasoisesti kehittävää toimintaa. LogoArtin avulla voimme vahvistaa lapsen omia voimavaroja ja auttaa häntä pulmissa.

LogoArt-taideterapian menetelmiin kuuluvat lapselle luontaiset menetelmät eli piirustus, maalaaminen sekä savityöskentely. Nuorelle mukaan voi ottaa myös kirjoittamisen.

Taideterapiatyöskentelyssä ei ole oikeaa eikä väärää. Sen tärkeänä elementtinä on ei-sanallinen viestintä. Aikuisen tehtävä on olla läsnä lapsen työskennellessä. Omat tunteet ovat jokaiselle totta ja niitä on turvallista käsitellä piirtäen, maalaten tai savea työstäen.

Aika ja paikka

To 6.10., to 3.11., ke 7.12.2022 ja to 19.1.2023 klo 9.00–16.00

Oulu, tarkempi paikka ilmoitetetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsukirjeessä

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

Kouluttaja

LogoArt-taideterapiaohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja, KK Eija Kortetjärvi

Sisältö

Koulutuksen aikana opit oman prosessoinnin kautta taideterapeuttisia harjoituksia sekä saat koulutuksen sisällön ohjeineen, jotta voit soveltaa oppimaasi omassa työssäsi lasten ja nuorten parissa.

Aloitamme koulutuspäivän muotopiirustuksella, jonka jälkeen siirrymme ohjattuun maalaukseen tai savityöskentelyyn. Välineinä käytämme Steiner-paperia, vesivärejä sekä savea.

Koulutukseen sisältyy välitehtäviä koulutuspäivien välissä.

Ohjelma

To 6.10.2022 klo 9.00–15.00
Lapsen ja nuoren sanaton kohtaaminen luovin keinoin

  • Kaleidoskooppi rauhoittaa vilkasta sekä tukee hiljaista lasta avoimempaan toimintaan
  • Vapaa maalaus/yhdessä maalaus ja läsnäolo

To 3.12.2022 klo 9.00–15.00
Minäkuvan vahvistaminen

  • Utelias puu–ohjattu harjoitus
  • Kuutiosta palloksi-savityöskentely; sisäiset ja ulkoiset voimat

Ke 7.12.2022 klo 9.00–15.00
Vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet

  • Ystävyysvärien kohtaaminen- maalaus
  • Voimaeläin-savityöskentely maadoittaa ja vahvistaa lapsen minäkuvaa

To 19.1.2023 klo 9.00–15.00
Tarinoiden ja taideterapian voima

  • Grimmin satu ja maalaus
  • kirjoitusharjoitus

Hinta

340 € sisältäen kurssilla tarvittavat materiaalit (savi, Steiner-paperi, Stockmar-värit), laskutetaan kahdessa erässä

Ilmoittautuminen

19.9.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Logoart-taideterapia

Logoart- taideterapia yhdistää käden ja mielen voiman. Se on kokonaisvaltaista taideterapiaa, jonka on kehittänyt suomalais-brasilialainen Marianne Prado Viktor Franklinin logoterapiasta sekä taideterapiasta. LogoArtin tavoitteena on löytää yhteys itseensä, tunteidensa kipukohtiin ja tapaan toimi eri tilanteissa.

LogoArt eheyttää, kehittää luovuutta, auttaa löytämään ratkaisuja sekä virkistää ja voimaannuttaa, mutta auttaa myös löytämään ihmisessä itsessään olevat sisäiset voimavarat. Usein tunteille ja omille olotiloille ei löydy sanoja, silloin lempeä LogoArt- taideterapia on hyvä väline tunteiden ja kokemusten ilmaisuun. Jokainen saa tehdä omaa matkaansa ilman suorituspaineita, sillä oikeaa ja väärää ei ole.

Voimaa savesta

Saven muovaamiseen ei tarvitse erityistaitoja. Siihen on helppo käydä käsiksi ja sitä voi muokata yhä uudelleen ja uudelleen. Savityöskentelyn avulla on mahdollista antaa savelle muoto ja käsitellä omia ajatuksia ja tunteita.

Taideterapiamaalaus

Maalaamisen avulla pääsee jokainen tekemään matkan itseensä. Värien avulla voimaantuu ja samalla luovuus vapautuu. Maalaaminen on prosessi, jonka avulla saa kosketuksen itse sisimpään. Tärkeintä ei ole lopputulos vaan se prosessi, joka edistää omaa kasvua. Maalaaminen on jokaisen omaa vapaata tunteiden ja kokemusten ilmaisua. Vaikeita asioita on turvallista käsitellä ja kohdata maalaamisen kautta.

Hoitava kirjoittaminen

Kirjoittaminen voi tutkitusti lievittää stressiä ja keventää oloa. Luova kirjoittaminen auttaa purkamaan vaikeita tunteita ja nostaa esiin piilossa olleita sisäisiä ristiriitoja. Lukiessasi kirjoittamasi tekstin itsellesi hiljaa ääneen, saat kosketuksen omiin syviin tunteisiisi useampien aistikanavien kautta. Kirjoittaminen voi toimia peilinä siihen, kuka ja mikä oikeastaan olet. Se auttaa tunnistamaan rajoittavia uskomuksia ja ajatusmalleja. Kirjoittamalla tunnistat elämässäsi toistuvia kaavoja. LogoArt-maalaus ja luova kirjoittaminen toimivat peileinä toisilleen.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru