Lapsi-vanhempi -suhteen havainnointimenetelmä MIM: Isot lapset (3–10 v.)

Koulutuksessa opiskellaan MIM-vuorovaikutuksen havainnointimenetelmän käyttö suomalaisen arviointijärjestelmän avulla koskien noin 3–10 -vuotiaita lapsia. MIM-havainnointi soveltuu erityisen hyvin kun tehdään interventiivistä (hoidollista) työtä perheiden kanssa (theraplay-terapia, perhetyö).

Aika ja paikka

Ti–ke 18.–19.10. (osa 1) ja ma 5.12.2022 (osa 2) klo 10.00–16.30

Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille arvioivaa ja hoidollista työtä lasten parissa tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Kouluttaja

PsT, psykoterapeutti (perhe-, pari- ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia), Theraplay® kouluttaja / työnohjaaja Saara Salo

Saara Salo on MIM/DEIS® havainnointimenetelmän kehittäjä ja hän on työskennellyt vuorovaikutuksen havainnoinnin kanssa toistakymmentä vuotta. MIM/DEIS® koulutuksessa hän kouluttaa havainnoimaan erilaisia vuorovaikutuksen häiriömalleja. Tärkeää on, miten vanhemmille puhutaan vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksen videotyöskentely on konkreettinen, tehokas keino tukea vanhempia pohtimaan sen merkitystä lapsilleen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on

  • tarjota keinoja vuorovaikutushavaintojen ja tekemiseen koskien noin 3–10 -vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan ja
  • mahdollistaa reflektiivisen videokeskustelun toteuttaminen vanhemman kanssa. Koulutuksen aikana käydään läpi koulutusvideoiden avulla erilaisia vuorovaikutuksen normaaleja ja häiriömalleja. Samalla käydään läpi teoreettisesti varhaisen vuorovaikutuksen kehityksen pääpiirteet.

Päätavoitteena on tukea koulutettavien kykyä erottaa vuorovaikutuksen häiriintyneisyyden aste ja -malli (erityisesti turvaton vs. disorganisoitunut). Tavoitteena on liittää havainnoinnista saatua tietoa yleiseen tietoon lapsen kehityksestä, so. minkätyyppinen vuorovaikutus voi olla kehitykselle haitallista ja miksi.

Sisältö

Koulutuksessa opiskellaan MIM-vuorovaikutuksen havainnointimenetelmän käyttö suomalaisen arviointijärjestelmän DEIS avulla koskien noin 3–10-vuotiaita lapsia  (Salo & Mäkelä, 2006, Salo ym., 2010; Salo & Booth, 2018; Salo ym., 2020).

Koulutuksessa käsitellään myös MIM-menetelmän interventiivistä käyttöä: miten vuorovaikutushavainnoinnin toteutus ja palauteprosessi perheen kanssa voivat toimia vuorovaikutusta tukevana toimenpiteenä ja miten suunnitellaan vuorovaikutushoitoa sen perusteella. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään mentalisaatioteoriaa ja harjoituksia.

Koulutuksen aikana käydään läpi koulutusvideoiden avulla erilaisia vuorovaikutuksen normaaleja ja häiriömalleja. Samalla käydään läpi teoreettisesti varhaisen vuorovaikutuksen kehityksen pääpiirteet.


MIM-havainnoinnissa vanhempi ja lapsi tekevät yhdessä lyhyitä, leikkisiä tehtäviä.

Yhdessä tekeminen tuo esiin vanhemman kyvyn ohjata lasta iänmukaisesti, luoda tunne-yhteyttä ja hoivata lasta leikkisästi.

Nämä ovat varhaisen vuorovaikutuksen keskeiset osat, jotka rakentavat lapselle turvallisen kiintymyskokemuksen.

MIM-koulutuksessa harjoitellaan havainnoimaan erilaisia vuorovaikutuksessa olemisen tapoja (turvallinen, etäistävä, ristiriitainen ja traumatisoiva.

Koulutuksessa käydään läpi, miten työskennellään havaintojen kanssa ja mitä tukea vanhemmat saattavat tarvita muutokseen.

Koulutus on käytännönläheinen ja perustuu harjoitteluun tapausesimerkkien avulla koskien noin 3–10 vuoden ikäisiä lapsia.

Hinta

690 € sisältäen opetusmateriaalin, arviointilomakkeet ja pisteytys-käsikirjan sähköisessä muodossa

Koulutukseen kuuluu ennakkolukemisto, joka lähetetään sähköpostitse ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen

16.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru