Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä – Koulutus lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista

Aika ja paikka

15.9.2022 klo 18-20 etäkoulutuksena Zoomin välityksellä

Tarkemmat ohjeet etäyhteydestä toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla.

Osallistuja tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin (headset) ja mahdollisesti web-kameran.

Kohderyhmä

kunta- ja aluevaltuutetut, kunnanhallitus, viranhaltijat, valtuusto, lautakunnat ja kaikki asiasta kiinnostuneet

Kouluttaja

Kouluttajana toimii MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivonen, jolla on pitkä kokemus lapsivaikutusten arvioinnin parissa työskentelystä. Hän on laatinut lapsivaikutusten arvioinnin ohjeistuksia kuntien, hyvinvointialueiden ja valtiovallan toimijoille ja toteuttanut lukuisan määrän lapsivaikutusten arvioinnin koulutuksia eri toimijoille.

Sisältö

Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään valmisteilla olevan päätöksen, jo tehdyn päätöksen tai eri toimintojen vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa kaikkia julkista vallan toimijoita arvioimaan päätösten ja toimien vaikutukset lapsiin. Velvoite koskee myös kuntia. Lapsivaikutusten arvioinnin tulee olla osa päätöksentekoprosessia ja palveluiden kehittämistä hyvinvointialueilla ja kunnassa. Koulutus antaa perustiedot lapsivaikutusten arvioinnista ja sen hyödyistä.

Mitä lapsivaikutusten arvioinnilla saavutetaan?

 • Tuo tarvittavaa tietoa lapsiin ja nuoriin vaikuttavan päätöksenteon perustaksi
 • Auttaa kehittämään hyvinvointialueiden ja kunnan palveluita lapsi-, nuori- ja perhelähtöisesti
 • Mahdollistaa lasten etujen huomioon ottamisen päätöksenteossa
 • Tuo näkyväksi erilaisissa tilanteissa olevien lasten ja nuorten tarpeet
 • Tuo esiin vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
 • Tuo lasten, nuorten ja perheiden kokemukset hyödynnettäväksi päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä
 • Vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • Lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta
 • Selkeyttää ja jäsentää valmistelua ja päätöksentekoa.

Huomioitavaa

Koulutukset tallennetaan ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen.

Hinta

Koulutus on osa Hyvinvointityö kunnassa ja hyvinvointialuiella - koulutuskokonaisuutta

Osallistujia kunnasta 1-4 henkilöä

 • Yksi koulutus 50 €
 • Kolme koulutusta 120 €

Osallistujia kunnasta yli 4 henkilöä

 • Könttähinta 600 € (Rajoittamaton osallistujamäärä kunnasta. Osallistujien on mahdollista osallistua joko yksittäiseen tai kaikkiin kolmeen koulutuskokonaisuuden koulutukseen.)

Ilmoittautuminen

15.2.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta (ryhmäilmoittautumisten osalta ota yhteys kesäyliopistoon, ks. lisätiedot)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja ja ryhmäilmoittautumiset

koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p.044-439 3301

 

Kerro ryhmäilmoittautumisessa osallistujan etunimi, sukunimi, sähköposti, kotikunta ja laskutusosoite.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru