Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Opintojen johdantoluento perjantaina 4.10.2019 klo 16.00-17.00. Tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikoissa.

Kohderyhmä

Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille hoiva-, hoito-, kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.

Tavoitteet

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Sisältö

Lasten ja nuorten psyykkiseen pahoinvointiin sekä mielenterveyden ongelmiin on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota ja hoidon tarve on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voivat ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu: 500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €)
Kuusamo: 500 € (hinta kuusamolaisille 375 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua kyseisissä avoimissa yliopisto-opinnoissa 125 €:lla)
Muiden toimipaikkojen hinta tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

24.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Opinnot Oulussa:
koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija
Hanne Palosaari,
hanne.palosaari@kuusamo.fi,
0400 175 657

Opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö
Minna Saharinen,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi
040 775 6931