Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op

Vuoden täydennyskoulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa.

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen.

Aika ja paikka

8.6.2021–8.6.2022 (yht. 16 pv) Oulu (aikataulu muuttunut)

Maksuton webinaari 25.2. klo 18.00: Kurkistus tunnetyöskentelyyn! Itsen ja lasten kanssa

Tule kokeilemaan, mitä tunnetyöskentely esimerkiksi voi olla ja miltä se sinusta tuntuu!

Samalla pääset tutustumaan Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kouluttajiin Inkeri Meriluotoon, Titta Karantaan (Oulun ryhmän kouluttaja) ja Mari Holmbergiin, jotka kaikki toimivat pääkouluttajina Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksissa (LTTO). Kuulet myös itse LTTO-koulutuksesta ja webinaarin lopussa on aikaa kysymyksille niin koulutukseen kuin siinä tehtävään tunnetyöskentelyyn liittyen.

Ilmoittautumiset: https://holvi.com/shop/TUNNEJATAIDA/product/7ac94a72ddafd187106f0cb895ac4256/

Mukaan mahtuu 200 ensimmäistä - varaa paikkasi pian! Zoom-linkin saat ilmoittauduttuasi. Webinaarista tehdään myös tallenne. Voit siis ilmoittautua, vaikket pääsisikään paikalle! Tallenne lähetetään spostiisi ja on katsottavissa 14vrk.

Katso koulutukseen liittyvät lyhytvideot:

Tunnetaidot ammattilaisten tukena - mitä LTTO-koulutus antaa?
https://www.youtube.com/watch?v=QJcRaqfCCAE&t=14s

Tunne, aisti ja koe – tällaista on tunnetaitojen kokemuksellinen oppiminen!
https://www.youtube.com/watch?v=RGz008tneSw

Millainen on matka tunnetaito-ohjaajaksi?
https://www.youtube.com/watch?v=thshvJ4a8ek&t=2s

Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo oppimisen kolmesta tasosta, joita LTTO -koulutuksessa hyödynnetään
https://www.youtube.com/watch?v=SScNEN4ttk0

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Kouluttaja

Lähiosioiden pääkouluttaja

Titta Karanta on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on kokenut kouluttaja ja on tehnyt
myös yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona. Kouluttajana Titta haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, jotta käsiteltävät asiat jäävät mieleen.

Palautteita Titasta kouluttajana:

 • ”Ohjaaja oli rauhallinen, verbaalisesti lahjakas. Ohjeet olivat helposti ymmärrettäviä. Tiesi, mitä piti tehdä.”
 • ”Ohjaajan läsnäolo oli rauhoittava. Ei tarvinnut analysoida omia tuntemuksia, mitä nyt mietin ja miltä tuntuu. Pystyi antautumaan harjoitteiden vietäväksi.”
 • ”Titta on todella taitava ohjaamaan ryhmää!”
 • ”Kouluttajan kokemusten jakaminen toi meille konkretiaa. Pistit itsesi likoon, toit teemat ja asiat lähelle omakohtaisesti ja annoit konkreettisia vinkkejä tilanteisiin. Kiitos!”
 • ”Heti aluksi tuli tunne, että WAU, on joku, jolla on näin paljon kokemusta ja tietoa tästä.”

Koulutuksen kehittäjä ja johtaja

Anne-Mari Jääskinen on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä ja johtaja, ja vastaa koulutuksen sisällöstä. Hän on tunnetaitokouluttaja, luennoitsija, tunne- ja taideterapiaohjaaja, nepsy-valmentaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse pitänyt lasten tunnetaitoryhmiä. Anne-Mari on kirjoittanut sekä nuorille suunnatun tunnetaitokirjan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin että kasvattajalle suunnatun käsikirjan Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus 2017. Kirjat sisältävät yhteensä 90 tunnetaitoharjoitetta.


Muut kouluttajat:

Tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus, NVC-prosessiin pohjautuen – Sara Hellsten
Käyttäytymisen alla olevien tunteiden ja niiden takana vaikuttavien inhimillisten tarpeiden ymmärtäminen ja sanoittaminen lapsen tunnetilanteissa vahvistaa yhteyttä lapseen. Näiden vuorovaikutustaitojen avulla lapsi saa kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja usein käyttäytyminen muuttuu jo sillä. Sara Hellsten on koulutukseltaan kehityspsykologian maisteri, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja sekä perhe- ja vanhemmuusvalmentaja.

Draaman keinot – Leena Ylimäki
Tunteita ja tunnetilanteita voi draaman keinojen kautta tarkastella eri näkökulmista omaa ilmaisua ja vuorovaikutusta hyödyntäen. Pääpaino on kokemuksellisessa työskentelyssä ja sen purkamista sanoiksi yhdessä keskustellen. Oman ilmaisun kehittyessä on myös tunteiden tunnistaminen ja ilmentäminen helpompaa. Leena on draamakouluttaja ja esiintyjä (KM).

Satuhieronta
Satuhieronta on Sanna Tuovisen (Tarina ja Kosketus Oy) kehittämä tarinan ja myönteisen kosketuksen yhdistävä menetelmä, jota opiskellaan kokemuksellisesti yhden päivän ajan. Kouluttajana toimii Tarina ja Kosketus Oy:n kouluttama ja valtuuttama kouluttaja. Opetus pohjautuu Satuhieronnan ideologiaan, arvoihin sekä kokemukselliseen oppimiseen.

EFT Tunteiden vapautusmenetelmä – Karita Palomäki
EFT Tapping -menetelmää eli lapsillakin erinomaisesti toimivaa tunteiden vapautusmenetelmää opettaa koulutuksessa verkkomateriaalin välityksellä Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, EFT-terapeutti ja -kouluttaja, kirjailija sekä NLP työnohjaaja. Karita on kirjoittanut myös kirjat Kehon viisaat viestit - vapaaksi kivusta, stressistä ja kuormittavista tunteista (2016) sekä Elämää voi aina
parantaa (2018). EFT-menetelmässä stimuloidaan kehon helposti opittavia tunnepisteitä, mikä suoraan rauhoittaa aivojen stressi- eli pelkokeskusta.

Tavoitteet

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnä olevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa, että tavoitteellisissa ohjaushetkissä. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina.

Saat:

 • tutkittua tietoa tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta
 • taitoja avoimempaan vuorovaikutukseen
 • varmuutta tunnetilanteisiin
 • selkeän rungon tunnetaitohetkiin
 • Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajille kehitetyn 300-sivuisen ohjaajan käsikirjan, jossa on paljon tietoa tunnetaitojen tukemisesta, ryhmän ohjaamisesta, toiminnasta ja muodostamisesta
 • monipuolisia menetelmiä tunnetaitojen tukemiseen
 • moniammatillisen ryhmän vertaistuen
 • verkko-oppimisympäristö Moodlen ja runsaasti oppimista ja tunnetaitojen opettamista tukevaa lisämateriaalia, jota voit hyödyntää heti töissäsi
 • oman pääkouluttajan sekä vierailevien asiantuntijakouluttajien ammattitaidon käytettäväksesi
 • arvostetun, rekisteröidyn Lasten tunnetaito-ohjaaja MM -nimikkeen

Koulutettuja Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajia toimii jo yli 300 eri ammateissa ja työyhteisöissä, ja koulutuksen mukaisesti tunnetaitoja on ohjattu jo yli 15 000 lapselle Suomessa. Koulutetuille ohjaajille on tarjolla myös täydennyskoulutuspäiviä ja viikonloppuja vuosittain.

Opit, miten voit työssä ja arjessasi

 • tunnistaa tunteita ja tarpeita lapsen ja nuoren käyttäytymisen takaa
 • rakentaa emotionaalista turvaa ja yhteyttä kohtaamishetkissä
 • syventää tunnetaitojen ohjaamista monimenetelmällisesti
 • vahvistaa lapsen ja nuoren tunnesäätelyä ja minäkuvaa
 • auttaa lasta ja nuorta ymmärtämään ja tunnistamaan tunteitaan sekä toimimaan niiden kanssa rakentavasti
 • muokata saatavilla olevia harjoitteita paremmin tunnetaitoja tukeviksi

Koulutuksessa opittavia taitoja ja menetelmiä voit hyödyntää monenlaisessa työtehtävässä lasten ja nuorten kanssa juuri sinun työnkuvaasi soveltaen. Palautteiden mukaan koulutus on antanut ohjaajille lisäksi:

 • merkityksellisyyden kokemusta omaan työhön
 • tukea työssä jaksamiseen
 • selkeyttä omien tarpeiden ja rajojen tunnistamiseen ja niistä huolehtimiseen
 • uusia työmahdollisuuksia omassa työkentässä tai sen lisänä
 • avoimempaa kanssakäymistä ja syvempää yhteyttä läheisten kanssa
 • rohkeutta elää omien arvojen mukaisesti

Sisältö

Koulutuksen taustaa

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeisen logoterapian ajatuksiin, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin, EFT (emotional freedom techniques) -menetelmään, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin, tunne- ja tarvelähtöiseen vuorovaikutukseen NVC-prosessiin pohjautuen sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten, nuorten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä.

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunneelämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Rakenne ja lähiopetusosiot
Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota (yht. 16 pv), joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä. Huomioithan myös keskeyttämisehdot (ks. kohta ilmoittautuminen).

Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnäoloa vaativia – jätäthän ne muilta velvollisuuksilta vapaiksi. Varmistathan osallistumisesi lähiosioihin koko koulutuspäivän ja sen kellonaikojen ajan.

Koulutuksen päivitetty aikataulu:

Osio 1: 8.–10.6.2021, ti ja ke klo 9.00–17.00 ja to klo 8.00–16.30

 • Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva
 • Tunteen takana olevat tarpeet
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

Osio 2: 31.8.–1.9.2021, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lapsen tunne-elämän kehitys
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

Osio 3: 12.–13.10.2021, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lapsuuteni tarina
 • Lapsuuskollaasit
 • EFT eli Emotional Freedom Technique (Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)

Osio 4: 11.–12.1.2022, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
 • Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
  (Sara Hellsten)

Osio 5: 7.–9.2.2022, ma ja ti klo 9.00–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • Ohjaajana toimiminen
 • Ryhmien rakentaminen, harjoitteet ja periaatteet
 • Nuorten ryhmät
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmät (Leena Ylimäki) 0,5pv

Osio 6: 29.–30.3.2022, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Harjoitusohjaukset
 • Satuhieronta 1 pv

Osio 7: 7.–8.6.2022, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • Koulutuksen päätös

Itsenäinen työskentely

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Kaksi lyhyttä vertaispalautetta erikseen ohjeistetuista töistä
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi (lopputyön käynnistäminen osion 4 jälkeen)

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen puhelinkonsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone, kuulokkeet ja nettiyhteys riittävät. Lisäksi koulutukseen liittyvää lisämateriaalia löytyy koko koulutuksen ajan verkko-oppimisympäristö Moodlessa, Opiskelijan sivuilla.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

2900 € sisältäen koulutuksen, koulutuskansion luentomateriaaleineen sekä luovan tunnetyöskentelyn materiaaleineen lähiosioilla ja tehtävien arvioinnin; laskutetaan kuudessa erässä

Lisäksi pieni luovan työskentelyn itse hankittava tarvikepaketti, kustannukset noin 25 €

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan 6.5.21 mennessä täyttämällä alla oleva ilmoittautumislomake (linkki) sekä vapaamuotoisella hakemuksella.

Lähetä hakemuksesi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

 • sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi tai
 • postitse osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Eija Raatikainen, PL 2437, 90014 Oulun yliopisto.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:
1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
2. Miksi hakeudut koulutukseen?
3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruskoulutus ei yksinään anna valmiuksia lasten tai nuorten yksilöohjauksiin ellei sinulla jo ole yksilöohjaukseen pohjautuvaa omaa ammattikoulutusta, kuten toiminta- tai psykoterapeutin ammattitutkintoa. Yksilöohjauksen teemoihin pääset halutessasi kouluttautumaan Lasten tunnetaitoohjaajan syventävän koulutuksen kautta peruskoulutuksen käytyäsi. Syventävästä koulutuksesta saat lisätietoa koulutuksessa. Peruskoulutus yksinään ei valmista eikä oikeuta kouluttamaan tai ohjaamaan aikuisia tai ammattilaisia
tunnetaidoista.

Lisätietoa koulutuksesta: www.tunnejataida.fi

Ilmoittautuminen on sitova. 12.5.21 jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Mistä on kyse?

“Lasten kanssa tunteita tutkitaan ja tunnetaitoja opetellaan toiminnallisesti, kehollisesti ja luovin keinoin.”

Tunnetaidot kehittyvät mallista lapsen kasvatusympäristössä. Tunnetaitoja voidaan kuitenkin ryhmissä tavoitteellisesti tukea käyttäen monimenetelmällistä työotetta, missä kokemuksellisuus itsessään on arvokkain oppi ja taitojen juurruttaja lapseen. Tunnetaitojen opettamisessa on olennaista ymmärtää tunnekehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja tunteiden perusdynamiikkaa eli sitä, mitä lapsille lähdetään opettamaan. Ohjaajan yhteys omiin tunteisiin ja omien tunnetaitojen ylläpitäminen on olennaista.

Tunnetaidot ovat perusta sosiaalisille taidoille sekä oppimiselle. Kun lapsi osaa säädellä tunteitaan, tunnistaa omia ja toisten tunteita sekä toimia niiden kanssa rakentavasti, mm. häiriökäyttäytymisen ja syrjäytymisen riski vähenee ja keskittymiskyky sekä itsetunto kasvavat. Näin myös sosiaaliset taidot ja yhteys toisiin syvenevät. Tunnetaidot kietoutuvat elämän hyvinvointiin vahvasti ja monin säikein.

Suomessa Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajia työskentelee jo yli 300 eri kasvatusalan ammateissa. Tunnetaitotyötä tekevät niin opettajat, lastentarhanopettajat, toimintaterapeutit, lastenhoitajat, sijaisvanhemmat, iltapäiväkerhonohjaajat kuin monet muutkin ammattiryhmät lasten ja nuorten kanssa. Kukin vie tunnetaitotyöskentelyä omaan työympäristöönsä ja lapsiryhmäänsä sen tarpeisiin vastaten.

Koulutuksen mukaisesta tunnetaitotyöskentelystä lasten ja nuorten parissa on kokemusta jo yli 15 000 lapsen kanssa mm. päiväkoti- kuin kouluympäristöstä, lastensuojelusta, sairaanhoidosta ja kuntoutusterapiasta. Yleisesti lapset rohkaistuvat puhumaan tunteistaan, kun yhteys niihin vahvistuu, ilmaisemaan rajoja, ymmärtämään toisten kokemuksia ja sietämään paremmin hankaliakin tunteita.

Ohjaajat kokevat yleisesti myös lasten itsetunnon vahvistuvan ja empaattisuuden kasvavan ryhmässä. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, että myös sosiaaliset taidot kehittyvät ja ristiriitoja ratkaistaan usein rakentavammin. Parhaisiin tuloksiin päästään ympäri toimintavuoden ohjattavien tunnetaitohetkien ja arjen kohtaamistilanteisiin panostamisen kautta.

Tunnetaitoihin panostaminen on vahvasti ennaltaehkäisevää työtä ja lapsen hyvinvoinnin tukemista.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru