Latinan alkeiskurssi 5 op (OY) - ay700500P (etäopinnot)

Aika ja paikka

Ma-ti 17.-18.5. klo 16.30-19.45
Ke-to 19.-20.5. klo 16.30-19.00
Ma-to 24.-27.5. klo 16.30-19.00
Ma-to 31.5.-3.6. klo 16.30-19.00
Ma-ke 7.-9.6. klo 16.30-19.00
Ma-ke 14.-16.6. klo 16.30-19.00

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Kouluttaja

Yliopistonlehtori Timo Sironen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita.

Sisältö

Latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteet.

Toteutustapa

Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia.

Oppimateriaali

Kallela & Palmén: Clavis Latina I tai vastaava

Suoritustapa

Tentti

Tenttiajat

Ti 22.6., ti 3.8. tai ti 31.8.2021 klo 17.00-20.00

Arviointi

0-5

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

26.4.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru