LAULU PÄIVÄSSÄ - Musiikki ja laulu osana varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikkaa (Ylivieska)

22.09.2023 Ylivieska

MUSIIKKI JA LAULU tuovat varhaiskasvatuksen päivään paitsi iloa ja ilmaisua, myös keskittymistä ja kommunikaatiota, osallisuutta ja onnistumisia, leikkiä ja liikettä, vuorovaikutusta ja voimaantumista sekä tukea lapsen kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja kasvuun. Musiikin mahdollisuudet varhaiskasvatuksen pedagogisena työvälineenä ovat valtaisat, mutta näitä mahdollisuuksia ei tule aina hyödynnettyä optimaalisesti. Monesti myös ajatellaan, että musiikillinen toiminta vaatii kasvattajalta erityistä musiikillista osaamista, mikä helposti rajaa musiikkikasvatuksen harvojen vastuulle ja näin myös vähentää huomattavasti musiikin tuomia hyötyjä. Musiikki kuuluu kaikille ja sen hyödyt eivät rajoitu ainoastaan lapsiin. Se tukee myös aikuisen työhyvinvointia ja voimaannuttaa hektisessä arjessa.

Aika

22.9.2023 klo 9.30–16.00

Paikka

Ylivieska

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevät sekä lapsia kuntouttavat ammattilaiset

Ilmoittautuminen

4.9. mennessä

Hinta

130 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 044 465 2201

Aika ja paikka

Pe 22.9.2023 klo 9.30–16.00 Ylivieska, ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksessa työskenteleville ammattilaisille, mutta siitä hyötyvät myös esiopetuksessa työskentelevät sekä erityistä tukea tarvitsevia lapsia kuntouttavat ammattilaiset, kuten esim. puhe- ja toimintaterapeutit. Olitpa sitten aloitteleva tai kokeneempi musiikkikasvattaja, LAULU PÄIVÄSSÄ -koulutus tarjoaa varmasti uusia näkökulmia ja ideoita musiikin tavoitteelliseen pedagogiseen käyttöön sekä oman musiikkikasvattajuuden kehittämiseen.

Kouluttaja

Musiikkipedagogi, lastenmusiikintekijä, musiikillisten menetelmien kehittäjä ja musiikin pedagogiikan yliopisto-opettaja Minna Lappalainen, Laulau Oy

Sisältö

LAULU PÄIVÄSSÄ -koulutus antaa konkreettisia ideoita, vinkkejä ja työkaluja musiikillisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä musiikin hyödyntämiseen eheyttävänä pedagogisena työkaluna varhaiskasvatuksen arjessa. Sukellamme päivän aikana yhdessä moniaistiseen musiikilliseen leikkiin ja seikkailuun toteuttaen monipuolisesti musiikin eri työtapoja ja soveltaen niitä erilaisiin arjen tilanteisiin, oppimisen teemoihin sekä vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan tukemiseen. Toiminnallisessa prosessissamme musiikkiin ja leikkiin yhdistyvät myös ilmaisun monet muut muodot ja luova keksintä. Toiminnallisen työskentelyn lomassa musiikillisia työtapoja ja sovellutuksia havainnoidaan ja reflektoidaan helppokäyttöisten suunnittelutyökalujen avulla. Koulutuksessa huomioidaan varhaiskasvatuksen eri ikäryhmät sekä myös erityisen tuen tarvitsijat.

Laulu päivässä -koulutus kattaa mm. seuraavia sisältöjä:

 • musiikilliset työtavat (loru, laulu, leikki, liike, soitto, rytmiikka ja kehosoittimet, taideintegraatio jne)
 • musiikin peruselementit musiikillisen vuorovaikutuksen ja leikin välineenä
 • moniaistinen musiikillinen toiminta eri ikä- ja taitotasoilla sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa
 • musiikki ja laulu osana kokopäiväpedagogiikkaa sekä eheyttävänä oppimismenetelmänä
 • musiikki tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukena
 • musiikki ja laulu osana leikkipedagogiikkaa
 • musiikillisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • musiikillinen toimintaympäristö ja musiikin tarvikkeisto
 • minä musiikkikasvattajana ja musiikillinen ilmaisu
 • laulut ja laulaminen sekä laulun käyttö tukityökaluna arjen haastavissa tilanteissa
 • luova musiikillinen keksintä

Materiaalit

Koulutuksen osallistujana saat 2 kk:n ajaksi veloituksetta käyttöösi Laulau Oy:n Laulu päivässä -koulutuksen videosisällön (yht. yli 10 tuntia koulutussisältöä), joka täydentää koulutuksessa opittua sekä tukee myös suunnitelmien viemistä käytäntöön. Osallistujalla on mahdollisuus tilata koulutuksen yhteydessä Laulau Oy:n musiikillisia materiaaleja edulliseen koulutushintaan sekä tutustua myös kattavaan Laululaukku.fi-palvelukokonaisuuteen ja sen käyttöön musiikkipedagogisena työkaluna.

Hinta

130 €

Ilmoittaudu

4.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.