Laulupiirtämisen menetelmä vuorovaikutuksen, osallisuuden ja monialaisen oppimisen tukena

11.02.2023 Kuusamo

Aika ja paikka

Työpaja on osa Ilmaisun monet muodot - varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työpajapäivää

La 11.2.2023 Kuusamo

  • Työpajojen tarkemmat paikat ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille
  • Työpaja toteutuu vain aamupäivällä klo 9.00–11.30

Kohderyhmä

Työpaja on tarkoitettu koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle

Kouluttaja

Menetelmäkehittäjä, musiikkikasvattaja ja musiikkikasvatuskouluttaja, lastenmusiikintekijä Minna Lappalainen

Sisältö

Laulupiirtäminen on moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Laulupiirtämisen tukena toimivat pienet piirtämislaulut, jotka ovat tarkoitusta varten tehtyjä tai muutoin tarkoitukseen soveltuvia. Laulun ja kuvantekemisen lisäksi prosessissa yhdistyvät myös leikki, liike ja kehollisuus, tarinallisuus ja draama, vuorovaikutusleikki, musiikilliset äänimaisemat sekä luova keksintä. Työpaja antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena.

Hinta

Koulutuspäivässä voi osallistua joko yhteen tai kahteen eri työpajaan hintojen ollessa seuraavat:

  • 160 € sisältäen kaksi työpajaa koulutuspäivässä, mahdollisen koulutusmateriaalin sekä lounaan
  • 90 € sisältäen yhden työpajan, mahdollisen koulutusmateriaalin sekä lounaan

Tiedustelut:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi