Laulupiirtämisen perusteet

LAULUPIIRTÄMINEN® on moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa erilaiset piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen tai laulun tukemana. Laulupiirtäminen sekä sen erilaiset harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat lapsen monialaista oppimista ja nivoutuvat osaksi pedagogista ja terapeuttista prosessia, tarinoita, liikettä, leikkejä, luovaa ilmaisua ja vuorovaikutusta. Toiminta virittää kaikki aistit mukaan yhteiseen seikkailuun, antaen osallisuuden, oppimisen ja onnistumisen kokemuksia eri-ikäisille ja -taitoisille lapsille. Laulut piirtyvät kuviksi paperille, kaverin selkään, ilmaan tai vaikka lammen rantahiekkaan ja ovat helposti muunneltavissa erilaisiin teemoihin sopiviksi. Yhteinen luova prosessi johdattelee aina uusiin seikkailuihin koukuttaen kommunikoimaan, keskittymään ja oppimaan.

Aika ja paikka

Ma 28.9.2020 klo 9.30–16.00 (ajankohta muuttunut!) Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Menetelmää voi erikielisten materiaalien avulla hyödyntää myös kielenopetuksessa (mm. varhennettu kielenopetus). Koulutus antaa paljon työkaluja myös lasten vanhemmille.

Kouluttaja

Menetelmän kehittäjä, lauluntekijä Minna Lappalainen, Laulau Oy

 

Sisältö

Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on laulupiirtämisen tiivis ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä piirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen. Päivän aikana perehdytään toiminnallisesti laulupiirtämisen erilaisiin prosesseihin sekä laulupiirtämiseen osana kasvatus- ja hoivatyön arkea. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitotasoisten lasten näkökulmasta. Mikäli osallistujat toivovat, harjoitteita voidaan tehdä maistiaisena myös eri kieliversiona.

Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Menetelmään tutustutaan koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Hinta

120 € hinta sisältää koulutuksen, monistettavan luentomateriaalin ja kahvin. Menetelmäkirjat ja CD-levyt eivät sisälly hintaan.

Ilmoittautuminen

9.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
puh. 044 465 220
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi