Leikin voima

Tervetuloa mukaan voimaantumaan, inspiroitumaan ja innostumaan.
Se, mitä ruokimme - Se kasvaa
Se, mihin katsomme - Se lisääntyy
Se, mihin uskomme - Se vahvistuu
Leikillä on...Voima!

Aika ja paikka

La 8.10.22 klo 9.00-15.00 verkossa, tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Osallistuja tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, mikrofonin ja kuulokkeet (headset) sekä web-kameran.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut lasten kanssa toimivat henkilöt

Kouluttaja

Varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen kouluttaja ja yrittäjä Hanne Nyman, Hannelandia ja varhaiskasvatuksen opettaja, KM  Milla Salonen

Sisältö

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa leikki on nostettu henkilöstön keskeiseksi työtavaksi. Leikki, leikkiminen ja leikillisyys nähdään osana aikuisen työtä sekä kehittyvää työotetta. Meidän tulee kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria sekä toimintaa yhä enemmän siitä näkökulmasta, että vastaamme tulevaisuuden toimijoiden tarpeisiin. Yhteiskunta muuttuu koko ajan ja varhaiskasvatuksen tulee pysyä muutoksessa mukana. Leikki ja leikkiminen ovat ne tavat, joilla tulevaisuuden tarpeisiin, taitoihin ja tietoihin voidaan valmistautua.

Miten leikkiä tulisi lähestyä, jotta se ymmärrettäisiin osana pedagogiikkaa eli osana toimintaa? Millaista on luova leikkipedagogiikka ja millaista ymmärtämystä tai tietoa menetelmistä se vaatii henkilöstöltä? Mitä tarkoittaa elämyksellinen oppiminen ja leikkiherkkä opetus? Kenen ehdoilla ja kenelle ympäristöä luodaan? Miten aikuinen suunnittelee omaa toimintaansa, jotta varhaiskasvatuksen tavoitteet on asetettu oikealle taholle eli aikuisen toiminnalle? Miten aikuinen kehittää ja pitää yllä omaa luovuuttaan ja mielikuvitustaan?

Koulutuksessa vastataan yllä oleviin kysymyksiin sekä esitellään, miten leikkiä voi suunnitella toimintana. Koulutus myös haastaa pohtimaan aikuisen toimintaa, toiminnan merkityksellisyyttä ja osallisuutta lapsen näkökulmasta.

Elämykselliset oppimiskokonaisuudet tukevat lasten leikki - ja oppimaan oppimisen taitoja ja taiten rakennettu leikkiympäristö sitouttaa lapsia toimintaan. Koulutuksessa käsitellään leikkipedagogiikkaa monipuolisesti oppimisympäristön, aikuisen roolin sekä toiminnan leikillistämisen tulokulmista. Koulutus lisää ymmärrystä leikistä osana pedagogisen toiminnan kokonaisuutta.

Hinta

120 €

Ilmoittautuminen

16.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru