Lesken ja perillisten etujen yhteensovittamisesta jäämistösuunnittelussa

20.03.2024 Verkossa

Avioparin jäämistösuunnittelussa on kaksi painopistettä: yhtäältä leskeksi jäävän asema ja toisaalta varallisuuden lopullinen jakautuminen kummankin kuoltua. Lapsettomien puolisoiden suunnittelussa korostuu lesken olosuhteiden ja toimintamahdollisuuksien ohella muun muassa, onko puolisoiden omaisuus menossa lakimääräisille perillistahoille vai halutaanko kenties tehdä testamenttimääräyksiä, jotka nekin voivat olla yhteisiä tai erillisiä. Jos puolisoiden omaisuudet ovat eri suuruiset, tärkeää on muistaa avio-oikeuden merkitys. Rintaperillispesissä puolestaan lakiosasäännökset sekä lesken ja perillisten oikeuksien tasapainoinen toteuttaminen lesken elinaikana ovat keskeisiä tekijöitä, ja huomioon tulee ottaa myös perillisten jo vanhempien elinaikana saamat etuudet. Jakamattomassa kuolinpesässä elävän lesken ja kuolinpesän välinen kustannusten jako samoin kuin lesken mahdollisuudet erilaisiin toimiin leskeysaikanaan tulee suunnittelussa muistaa. Pitkän leskeyden jälkeen toimitettavissa osituksissa ja perinnönjaoissa ilmenee paljon tyyppiongelmia, jotka ajoissa huomioon otettuina ja hoidettuina ovat vältettävissä. Myös verotuksen vaikutukset tulee huomioida.

Koulutuksen tavoitteena on valottaa tätä problematiikkaa sekä puolisoiden yhteisen aviovarallisuus- ja jäämistösuunnittelun että kuolinpesän hallinnon näkökulmasta. Vielä toisen puolison kuoltuakin voidaan monin tavoin selkiyttää tilannetta ja helpottaa tulevaa jakoa.

Aika

Ke 20.3.24

Paikka

Webinaari

Kenelle

Lakimiehet

Hinta

180 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ke 20.3.24 klo 9.00–16.00 etänä Zoomissa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, jotka tehtävissään ovat tekemisissä testamenttien laadinnan ja muun jäämistösuunnittelun sekä kuolinpesien hallinnointiin, osituksiin ja jakoihin liittyvän problematiikan kanssa.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Sisältö

  • PK 3 luku – vaihtoehto ja tulkintalähtökohta
  • Lapsettomien puolisoiden avioehtosopimukset ja testamentit eri tilanteissa
  • Pesänjaon ennakointi
  • Rintaperillispesän testamenttausrajoitteet: lesken vähimmäissuoja ja lakiosat
  • Ennakkoperinnöt ja muut lahjat
  • Leski ja perilliset – ositus, jako vai jakamattomuus?
  • Edunvalvontakysymyksistä kuolinpesässä

Hinta

180 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (29.2.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.