Let’s Speak Finnish! – An Interactive Online Course

Puhutaan suomea! – vuorovaikutteinen kurssi verkossa

Aika ja paikka

Time:
2.4.-14.5.20 (10 h) on Thu at 19.30-21.00 (except weeks 15 and 18)
to klo 19.30-21.00 (paitsi viikot 15 ja 18)

Place:

A virtual Adobe Connect (AC) classroom on the Internet; students should have access to a computer with an Internet connection as well as a headset, webcam and a valid e-mail address.

Adobe Connect (AC) -verkkoluokka; opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, kuulokemikrofonin (sankaluuri), webbikameran ja toimivan sähköpostiosoitteen.

Kohderyhmä

Target group:
People who want to train their speaking skills in Finnish language; suitable for students that have completed courses 1–4 in Basic Finnish, or have an equivalent degree of knowledge on the level A2.2

Henkilöt, jotka haluavat harjoitella suomen kielen puhumista; kurssi soveltuu suomen kielen peruskurssit 1–4 suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville kielitasolla A2.2

Kouluttaja

Teacher: 
Anne Palokangas (BA, HuK), native Finnish speaking teacher

Sisältö

Course content:
Every student prepare a 20–25 minute Powerpoint presentation in Finnish of a subject by their own choice and prepare to lead the conversation over the subject.

Jokainen opiskelija valmistelee 20–25 minuutin mittaisen Powerpoint-esitelmän suomeksi itse valitsemastaan aiheesta ja valmistautuu johtamaan keskustelua aiheesta.

Hinta

Price:
Free of charge; the students are expected to acquire and pay for the equipment themselves
Ilmainen; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa välineet

Ilmoittautuminen

Registration by 19.3.20

Notice! The number of participants is limited. It is obligatory to participate the first lesson on. In case of absence you are to inform the teacher beforehand. Otherwise your place on the course will be given to the next student on the waiting list.

Huomio! Kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä. Osallistuminen ensimmäiselle luennolle on pakollista. Jos joudut olemaan poissa, ilmoita asiasta opettajalle etukäteen. Muussa tapauksessa kurssipaikkasi annetaan seuraavalle jonotuslistalla olevalle.

See also!

Finnish Extra Online – A Finnish Language Help Centre on the Internet
on Fridays 17.1.-15.5.20 (except weeks 10, 15 and 18)

First Steps – a Finnish language study group in Facebook
Finnish language teacher is tutoring in Facebook 13.1.-15.5.20 (except week 10).
Join now: https://www.facebook.com/groups/157836860904111/