Logopedia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021 (syksy 2020 - kevät 2021)

Koronatilanteesta johtuen opinnot toteutetaan etäopetuksena. Opintoihin osallistuminen edellyttää tietokonetta ja toimivaa nettiyhteyttä.

Tavoitteet

Logopedian perusopintojen osaamistavoitteet:

-Opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ja niiden häiriöiden tutkimusta.

-Opiskelija on oivaltanut logopedisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisten aineistojen erityispiirteet ja tutkimusten erilaiset lähestymistavat.

-Opiskelijalle on muodostunut yleiskuva puheterapeutin ammatista.

-Opiskelijalla on myös valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia pienimuotoisia kirjallisia esityksiä.

Sisältö

Logopedia on tieteenala, joka tarkastelee monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Sen keskeisinä tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuodot sekä niiden häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Logopedian perusopinnoissa opiskelija perehtyy logopediatieteen keskeiseen sisältöön, tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Hän saa perustiedot normaalista kielen, puheen ja vuorovaikutuksen kehityksestä ja kehityksen tukemisesta. Perusopinnot suoritettuaan hän osaa noudattaa tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Logopedian sivuaineopinnot (25 op)

ay694700P Logopedian peruskurssi 6 op
ay694809P Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op
ay694817P Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen 2 op
ay694824P Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op
ay694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Logopedian peruskurssi 6 op (OY) -ay694700P (Kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle)
  • Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys 6 op (OY) - ay694809P (Kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle)
  • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) - ay694959Y (etäopetus)
  • Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op (OY) - ay694824P (Kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle)
  • Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen 2 op (OY) - ay694817P (Kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle)

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäisten opintojaksojen hinnat löytyvät opintojaksojen kuvauksista, jotka julkaistaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru