Logopedia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Oulussa, Oulun yliopiston tiloissa Linnanmaalla.
Opintoja ei voi suorittaa etänä.

Tavoitteet

Logopedian 25 op opinnoissa opiskelija perehtyy logopediatieteen keskeiseen sisältöön, tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Hän saa perustiedot normaalista kielen, puheen ja vuorovaikutuksen kehityksestä ja kehityksen tukemisesta. Opinnot suoritettuaan hän osaa noudattaa tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Logopedian opintojen osaamistavoitteet ovat seuraavat:
-Opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ja niiden häiriöiden tutkimusta.
-Opiskelija on oivaltanut logopedisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisten aineistojen erityispiirteet ja tutkimusten erilaiset lähestymistavat.
-Opiskelijalle on muodostunut yleiskuva puheterapeutin ammatista.
-Opiskelijalla on myös valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia pienimuotoisia kirjallisia esityksiä.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäisten opintojaksojen hinnat löytyvät opintojaksojen kuvauksista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 9.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207