Logopedian peruskurssi 6 op (OY) - ay694700P

Aika ja paikka

Tiistaisin ajalla 17.9.-17.12.2019 klo 16.30-18.00 (viikolla 43 ei opetusta)

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Logopedian peruskurssiin kytketty kirjaston tiedonhakukurssi on 3.10.2019 klo 16.30–18.00

Kouluttaja

Prof. Matti Lehtihalmes

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään miten logopedia on kehittynyt omaksi tieteenalakseen ja millaisia yhteyksiä logopedialla on muihin tieteenaloihin. Opiskelija tunnistaa logopedian tieteenalan keskeiset tutkimusalueet, osaa käyttää erilaisia logopedisen tiedonhaun menetelmiä ja tunnistaa alan keskeisen kirjallisuuden. Lisäksi hän osaa selittää puheterapeutin toimintakentän sosiaali- ja terveydenhuolloin eri sektoreilla.

Sisältö

Logopedian kehitys omaksi tieteenalakseen, yhteydet muihin tieteisiin, puheterapeutin tehtävät kommunikoinnin häiriöiden ennaltaehkäisyssä, arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja saatavilla oleva tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat

Luentoja 26 t
Oppimistehtävät

Arviointiasteikko

0-5

Hinta

117 €