Logopedian peruskurssi 6 op (OY) - ay694700P

Aika ja paikka

Tiistaisin ajalla 14.9.-14.12.2021 klo 16.30-18.00, viikolla 43 ei opetusta

Huom! 1. kerralla 14.9. opetusta on klo 16.00-17.00.
Tämän jälkeen alkaa kirjaston tiedonhakukurssi (vastaava kuin 26.8. ollut tiedonhakukurssi).

Lisäksi kurssiin kuuluvat seuraavat tiedonhakukurssikerrat: to 23.9. ja ma 27.9. klo 16.30 alkaen

Etäopinnot

Kouluttaja

Prof. Matti Lehtihalmes

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään miten logopedia on kehittynyt omaksi tieteenalakseen ja millaisia yhteyksiä logopedialla on muihin tieteenaloihin. Opiskelija tunnistaa logopedian tieteenalan keskeiset tutkimusalueet, osaa käyttää erilaisia logopedisen tiedonhaun menetelmiä ja tunnistaa alan keskeisen kirjallisuuden. Lisäksi hän osaa selittää puheterapeutin toimintakentän sosiaali- ja terveydenhuolloin eri sektoreilla.

Sisältö

Logopedian juuret ja kehitys omaksi tieteenalakseen, yhteydet muihin tieteisiin, puheterapeutin tehtävät kommunikoinnin häiriöiden ennaltaehkäisyssä, arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali ja saatavilla oleva tieteellinen kirjallisuus.

Järjestämistapa

Monimuoto-opetus (etäopetus lv 2021-2022)

Toteutustavat

Lähiopetus (etäopetus lv 2021-2022) ja itsenäinen työskentely yhteensä 162 t. (lukuvuosi 2021-2022 etäopinnot)

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Oppimistehtävät. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

Arviointiasteikko

0-5

Hinta

117 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru