Lue kuvaa, ymmärrä lukemasi – Kuvanlukutaidon kurssi 4 op (etäkoulutus)

Aika ja paikka

La 22.1., 19.2., 12.3., 30.4. ja 14.5.22 klo 10.00–15.00, etäopetuksena Zoomissa

Kurssi koostuu luentojen lisäksi videomaterialista ja kuvatulkintamateriaalista Thinglink-pohjalla sekä vapaaehtoisesta loppukokeesta.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat ja tarvitsevat kuvanlukutaitoa. Kurssi sopii erityisen hyvin kaikkien eri luokka-asteiden opettajille, jotka haluavat rikastuttaa opetustaan taidemaailman esimerkein ja innostaa oppilaitaan taiteen tuntemukseen. Kurssi sopii myös muille taiteesta ja kuvanlukemisesta kiinnostuneille. Esimerkiksi mainos- ja markkinointialalla työskentelevät saavat varmasti uutta ideaa taiteesta ja sen käyttämästä kuvakielestä.

Maailmamme kuvallistuu kovaa vauhtia ja edelleen kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvanluku on oleellinen osa yleissivistystä etenkin historian ja uskonnon sekä kuvamaataidon opetuksessa. Kurssin tarkoitus on avata ikkunoita taiteen kuvalliseen kerrontaa siten, että sitä voi käyttää hyödykseen myös omassa työelämässään ja arkipäivässään.

Kouluttaja

FT Liisa Väisänen
Kurssin kuvat ja videot: kuvaaja Marco Peretto

Tavoitteet

Kurssin jälkeen osallistuja
- tietää, miten kuva toimi ja mistä osista taideteos koostuu
- ymmärtää viivan, tekniikan, valon ja sommitelman merkityksen
- osaa lukea käytetyimmät symbolit taiteenhistoriassa
- tunnistaa taiteen tyylikausia ja genrejä
- osaa lukea paitsi aiheen, myös sanoman ja erottaa ne toisistaan.

Sisältö

Länsimaisen taiteen tyylihistoria, taiteen eri tekniikat, taidekäsitys eri aikoina, sommittelu, aiheen tunnistamien ja sanoman lukeminen antiikista nykyaikaan. Miten kuvaa luetaan: nopea aakkosto.  Miten kuvaa voidaan käyttää hyödyksi eri aineiden opetuksessa.

Kurssilla esitetään muutamia 3–7 minuutin mittaisia videotietoiskuja eri tyylikausista ja symboliikasta. Osallistujat saavat käyttää videoita ammatillisessa työssään myös kurssin jälkeen, kun tekijät mainitaan. Videoita ei saa muokata.

Päivien aiheet:
22.1. Miten kuvaa luetaan? Millainen kuvankieli on ja miten se toimii?
19.2. Taiteen perusosat: sommitelma, piirustuksen viiva, tekniikat
12.3. Tyylihistorian kertaus ja erityispiirteet.
30.4. Symbolien kieli ja maailma kuvan sanastona
14.5. Luemme kuvia yhdessä, luennoitsija opastaa kurssilaisen katsetta.

Ne kurssilaiset, jotka haluavat osallistua arviointiin, palauttavat lopputyöt opettajalle 30.5.22 mennessä.

Kurssin arviointi:
Kurssin lopussa kukin opiskelija saa tulkittavakseen kuvan. Loppukokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Arviointikriteerit:
1: Katsellessaan Maalausta opiskelija osaa erottaa genren, aiheen ja tyylisuunnan.
2: Edellisten lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan taideteoksen laatua suhteessa omaan aikaansa ja
erottaa teknisiä seikkoja.
3: edellisten lisäksi opiskelija pystyy tulkitsemaan sanoman.

Hinta

270 €

Ilmoittautuminen

9.1.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttaja ja kurssikuvauksen laatija

Liisa Väisänen on Espanjassa asuva taiteentukija ja tietokirjailija. Hänen tapansa käsitellä taidetta on kokonaisvaltainen. Hän asettaa kunkin taideteoksen aina oman aikansa yhteyteen ja tarkastelee sitä kunkin ajan hengen ilmentymänä ja ilmaisijana.  

Lisätietoa kouluttajasta:
Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Liisa_V%C3%A4is%C3%A4nen
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCetjLh7ewn5WsaUuZZ79zKQ


Lisätietoa koulutuksesta

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru