Luokanopettajan englannin suullisen kielitaidon työkalupakki 1 op

Intensiivikurssi

Aika ja paikka

21.9.–30.11.22 (ei viikolla 43, tehtävien viimeinen palautuspäivä 5.12.22) verkossa, tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa

Kohderyhmä

Verkkokurssi on suunnattu luokanopettajille englannin kielen suullisen kielitaidon tukemiseen ja kieliopetuksen varhentamiseen 1.–2. luokilla

Kouluttaja

Englannin kielen opettaja, MA (TESOL), FM Maarit Pönkänen

Tavoitteet

Opiskelija

  • kehittää ja oppii englannin kielen ääntämistä sekä tuottaa englanninkielistä puhetta
  • saa ideoita englannin kielen varhentamiseen alaluokilla
  • tuottaa työhönsä soveltuvan projektityön

Sisältö

Koulutuksessa kehität suullista kielitaitoa ja saat ääntämisen oppimiseen työkalun, jota voit hyödyntää opetuksessa sekä lisäät ammatillista pätevyyttä kielen varhentamiseen alaluokilla.

Kurssilla käydään läpi englannin kielen ääntämismerkit, harjoitellaan yksittäisiä äänteitä, intonaatioita, sana- ja lausepainoa sekä tutustutaan britti-, amerikan- ja australianenglannin eroihin. Saat ideoita englannin kielen käyttämiseen alaluokilla eri aiheista: numerot, värit, tervehdykset, leikit, ruuat, kehonosat, vuodenajat, juhlat, vaatteet, koulusanasto.

Viikoittaiset aiheet

1. Englannin kielen aakkoset ja foneettiset aakkoset
2. Pitkät ja lyhyet vokaalit ja Ideapakki 1
3. Diftongit
4. Konsonanttiäänteet p/b, k/g ja Ideapakki 2
5. Konsonanttiäänteet t/d, f/v/w
6. Konsonanttiäänteet θ/ð, tʃ/dʒ ja Ideapakki 3
7. Konsonanttiäänteet s/z, ʃ/ʒ
8. Sanapaino ja projektityö
9. Lausepaino ja intonaatio
10. Erilaisia aksentteja

Ideapakit

Ideapakki 1
- Opetusvinkkejä: leikit, laulut, lorut
- Aiheet: tervehdykset, värit, vaatteet, eläimet

Ideapakki 2
- Opetusvinkkejä: leikit, laulut, lorut
- Aiheet: koulusanasto, numerot

- Rakenteita: preesens, imperfekti

Ideapakki 3
- Opetusvinkkejä: leikit, laulut, lorut
- Aiheet:kehonosat, ruuat, vuodenajat, juhlat

Toteutus

Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää teoriamateriaalin, opetuksen suomeksi, kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia sekä videoita. Opettajalle palautetaan suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä, joista saa henkilökohtaisen palautteen. Lisäksi opiskelija tuottaa omaan työhön soveltuvan pienimuotoisen kirjallisen ja suullisen projektityön, jota on mahdollista hyödyntää myöhemmin opetuksessa. Kurssin keskustelualueella voi kysyä tehtävistä ja ääntämisestä sekä ideoida lisää kielen opetustapoja muiden kanssa.

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joita varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (Firefox), kuulokkeet mikrofonilla ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Käyttäjätunnus verkkoympäristöön lähetetään sähköpostitse ensimmäisenä kurssipäivänä. Kurssilla ei ole verkkotapaamisia, vaan voit opiskella oman aikataulusi mukaisesti.

Hinta

195 € sisältäen opettajan ohjauksen ja henkilökohtaisen palautteen, käyttöoikeuden verkkoympäristöön, siihen liittyvän teknisen tuen ja sähköisen teoriamateriaalin

Ilmoittautuminen

14.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (14.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru