Luokanopettajan englannin suullisen kielitaidon työkalupakki 1 op

12.09.2023–07.11.2023 Verkossa

Intensiivikurssi

Aika

12.9.–7.11.23

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Alakoulun opetushenkilöstö

Ilmoittautuminen

28.8. mennessä

Hinta

130 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

12.9.–7.11.23 (27 t, ei viikolla 43) verkossa; tehtävien viimeinen palautuspäivä on 13.11.23

Kohderyhmä

Verkkokurssi on suunnattu luokanopettajille englannin kielen suullisen kielitaidon tukemiseen ja kieliopetuksen varhentamiseen 1.–2. luokilla

Kouluttaja

Englannin kielen opettaja, MA (TESOL), FM Maarit Pönkänen

Tavoitteet

Opiskelija

  • kehittää ja oppii englannin kielen ääntämistä sekä tuottaa englanninkielistä puhetta
  • saa ideoita englannin kielen varhentamiseen alaluokilla
  • tuottaa työhönsä soveltuvan projektityön

Sisältö

Kurssilla kehität suullista kielitaitoa ja saat työkalun ääntämisen oppimiseen, jota voit hyödyntää opetuksessa sekä lisäät ammatillista pätevyyttä englannin kielen varhentamiseen alaluokilla. Kurssilla käydään läpi englannin kielen ääntämismerkit, harjoitellaan yksittäisiä
äänteitä, intonaatiota sekä sana- ja lausepainoa sekä tutustutaan britti-, amerikan- ja australianenglannin eroihin. Kurssilta saat ideoita englannin kielen käyttämiseen alaluokilla sisältäen aiheet: numerot, värit, tervehdykset, leikit, ruuat, kehonosat, vuodenajat, juhlat,
vaatteet ja koulusanastoa.

 

Toteutus

Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää teoriamateriaalin, opetuksen suomeksi, kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia sekä videoita. Opettajalle palautetaan suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä, joista saat henkilökohtaisen palautteen. Lisäksi opiskelija tuottaa omaan työhön soveltuvan pienimuotoisen projektityön, jota on mahdollista hyödyntää myöhemmin opetuksessa. Kurssin keskustelualueella voi kysyä tehtävistä ja ääntämisestä sekä ideoida lisää kielen opetustapoja muiden kanssa. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internetyhteyden, selaimen (Firefox), kuulokkeet mikrofonilla ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Käyttäjätunnus verkkoympäristöön lähetetään sähköpostitse kurssin alkamispäivänä. Kurssilla ei ole verkkotapaamisia, vaan voit opiskella oman aikataulusi mukaan.

Hinta

130 € sisältäen opettajan ohjauksen ja henkilökohtaisen palautteen, käyttöoikeuden verkkoympäristöön, siihen liittyvän teknisen tuen ja sähköisen teoriamateriaalin

Ilmoittaudu

28.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.