Luonnosta Virtaa -ohjaajakoulutus: HoivaLuovi-ohjaaja 10 op, VoimaLuoVi-ohjaaja 8 op

20.03.2023–14.08.2023 Kuusamo, Verkossa

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutus antaa tietoa luontolähtöisistä menetelmistä (erityisesti Luonnosta Virtaa/LuoVi-menetelmistä) sekä valmiudet että pätevyyden ohjata niitä käytännön asiakastyössä (LuoVi-ohjaajapätevyys). Näiden lisäksi koulutus sisältää peruspaketin laadukkaasta Green Care -toiminnasta ja täyttää Green Care Finland ry:n laatulautakunnan koulutusvaatimuksen kriteerit (Green Care -perusteet, 5 op).

Koulutuksessa on paljon yhteisiä osioita VoimaLuoVi- ja HoivaLuoVi -ohjaajaopiskelijoille. HoivaLuoVi -koulutus 10 op kattaa koko LuoVi -menetelmäkokonaisuuden (Horisontti-, Verso-, Polku -vaiheet). HoivaLuoVi-koulutus on suunnattu pääosin sote-alan ammattilaisille. VoimaLuoVi-koulutus 8 op rajoittuu asiakasryhmän tavoitteiden ja ohjaajan koulutustaustan (ei sote-alan ammattilainen) mukaisiin LuoVi -menetelmiin (Horisontti- ja Polku -vaiheet).

Aika ja paikka

Koulutus toteutuu, ilmoittautua voi edelleen viereisen Ilmoittaudu -painikkeen kautta.

20.3.–14.8.23, koulutus toteutuu osittain etänä ja osittain lähiopetuksena Kuusamossa

osio 1: Suomalainen Green Care -perusteet tavoitteellisen luontoperusteisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen
ma 20.3.23 klo 9–16, etänä (Zoom)

osio 2: Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen ja interventioiden tuottamisessa
ti 21.3.23 klo 9–16, etänä (Zoom)

osio 3: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät teoriassa:
ma-ti 24.–25.4.23 klo 9–16, etänä (Zoom)

osio 4: LuoVi -kuntoutusmenetelmät käytännössä:
ma-ti 22.–23.5.23 klo 9–16, lähiopetuksena (Kuusamo)

osio 5: Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös
ma 14.8.23 klo 9–17, etänä (Zoom)

Kohderyhmä

LuoVi-ohjaajakoulutukseen voivat tulla luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet:

 • HoivaLuoVi-opiskelijalta vaaditaan sote-alan koulutus (tai vastaava työkokemus tai pohjakoulutus); koulutus on laajuudeltaan 10 op
 • VoimaLuoVi-osioon ei ole vastaavia vaatimuksia, koulutus on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille; koulutus on laajuudeltaan 8 op

Kouluttaja

Koulutuskokonaisuuden kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat:

Jane-Veera Paakkolanvaara
Psykologi (PsM), integratiivinen psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, projektitutkija
Green Care Finland ry: hallituksen ja laatulautakunnan jäsen
Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti
Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja
Kirsi väitteli psykologian tohtoriksi vuonna 2020 Tampereen yliopistossa. Eko- ja ympäristöpsykologian alaan kuuluvan väitöstutkimuksen aiheena oli: Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121602

Sisältö

1. osio: Suomalainen Green Care -perusteet tavoitteellisen luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen (HoivaLuovi ja VoimaLuovi 1 pv, etänä)

 • Suomalainen Green Care -toiminta ja sen erityispiirteet (tieteellinen tieto toiminnan taustalla)
 • GC-toimialan ja kehityksen tunnistaminen
 • GC-laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen
 • GC-työkirja toiminnan tukena

2. osio: Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen ja interventioiden tuottamisessa (HoivaLuovi ja VoimaLuovi 1 pv, etänä)

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontolähtöiset interventiot
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta
 • Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta
 • Luontolähtöisten interventioiden ohjauksen sekä ohjaajan osaamisen ja asenteen merkityksen ymmärtäminen
 • Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen

3. osio: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät teoriassa (HoivaLuovi 2 pv ja VoimaLuovi 1,5 pv, etänä)

 • Luonnosta Virtaa (LuoVi) -kuntoutusmenetelmien teoreettinen tausta
 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

4. osio Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät käytännössä (HoivaLuovi ja VoimaLuovi  2 pv, lähinä Kuusamossa)

 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

5. osio: Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös (HoivaLuovi ja VoimaLuovi 1 pv, etänä)

 • Lopputyönä tehtävien näyttöjen esitykset ja arviointia
 • Koulutuksen päätös

Suoritustavat

Luennot, ohjatut käytännön harjoitukset luontoympäristöissä, koulutuspäivien välissä tehtävät välitehtävät, kirjallisuus, keskustelut sekä ohjausharjoittelu. Koulutuksessa tehdään sekä kirjallinen lopputyö että videomuotoinen näyttö LuoVi-menetelmien ohjauksesta asiakastyössä, mistä saa palautteet ohjaajilta ja näyttötyöstä lisäksi vertaisopponoijalta.

Koulutuspäiviin osioissa 1-4 sisältyy käytännön luontoharjoitteita ulkona. Etäkoulutuspäivinä tarvitaan ulkoiluvarustuksen lisäksi laitetta ja verkkoyhteyttä myös ulkoharjoitteissa: älypuhelin tai kannettava, mikki & kuulokkeet ja nettiyhteys.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.

Koulutussisältö on hyväksytty Green Care -laatumerkkiin sopivaksi, kts. http://www.gcfinland.fi/osaaminen/koulutukset/koulutukset/

Osaamistavoitteet

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:
•    on omaksunut tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niitä selittävistä keskeisistä eko- ja ympäristöpsykologian teoreettisista selitysmalleista ja tutkimusnäytöstä.
•    osaa käyttää Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta oman ammatillisen toimintansa tukena.
•    osaa hyödyntää ja soveltaa tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta vastatakseen omien asiakkaidensa tarpeisiin (HoivaLuoVi-ohjaaja koko menetelmäkokonaisuutta, VoimaLuoVi-ohjaaja menetelmäkokonaisuutta asiakasryhmälleen soveltuvin osin).
•    ymmärtää ja osaa soveltaa laadukkaan Green Care -toiminnan periaatteita omassa käytännön työssään.

Arviointikriteerit: hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

HoivaLuovi -kokonaisuus 10 op / 1250 € ja VoimaLuovi 8 op -kokonaisuus / 1050 € sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sähköisenä sekä lounaan ja kahvin lähiopetuspäivinä Kuusamossa

Koulutus laskutetaan käynnistymisen jälkeen. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä. Myös useampi laskutuserä on mahdollinen erikseen sovittaessa. Koulutus tulee olla kokonaisuudessaan maksettu ennen viimeistä osiota.

__________________________________

Edullista majoitusta lähiopetusjaksolle voi tiedustella Kuusamo-opistolta: opisto@kuusamo.fi tai p. 050 444 1157

Kuusamo-opiston kotisivut / Majoituspalvelut: https://www.kuusamo-opisto.fi/fi/majoituspalvelut/

Ilmoittaudu

27.2.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita aiemmista koulutuksista:

 • Yksi parhaista koulutuksistani. Lämmin kiitos!"
 • Luontoyhteyden hyödyntäminen terapiatyössä, käytännön harjoitukset ja kouluttajilta ja muilta opiskelijoilta tarttunut innostus.
 • Luonnon merkitys hyvinvoinnin edistäjänä, miten voin siihen itse vaikuttaa? Uudet menetelmät, joita voi käyttää asiakastyössä.
 • Otan omaan työhöni käyttöön erilaisia harjoitteita ja luonnon tarjoamaa tukea työskentelyyn.
 • Kouluttajat olivat superhyviä ja Johanna rautainen ammattilainen etätyökalujen opettamisessa. Kiitos!
 • Hyväksyvä ilmapiiri, laadukas opetus, huikea sisältä ja huippu järjestelyt
 • Luontosuhde, kokonaisuudessaan upeasti rakennettu kurssi, käytännön harjoitukset oli parhaita
 • Käytännön menetelmät ja niiden soveltaminen sekä ohjattavana että ohjaajana. Kokonaisuutena koulutuksessa oli hyvä tasapaino teorian ja käytännön välillä, tämä tuki oppimista. Myös ohjaajien vankka osaaminen ja henkilökohtainen innostuneisuus aihetta kohtaan oli inspiroivaa!
 • Koulutus ylitti odotukset, se oli täysi 10!
 • Koulutuskokonaisuus oli sopiva yhdistelmä etä- ja lähiopetusta. Lähiosiolla oli mukava tutustua ihmisiin ja harjoitella ryhmänä. Kimppakyyti toimi loistavasti ja oli antoisaa.
 • Kuusamon lähipäivät jäivät erityisesti mieleen. Lähijaksolla tärkeää oli yhteinen harjoittelu ja kokeminen.
 • Lähdin hakemaan koulutuksesta muutamaa pientä työkalua lisää, mutta tulikin kokonaisvaltaisempi muutos.