Luonto ikääntyvien hyvinvoinnin tukena

"Jokainen ihminen tarvitsee yhteyden luontoon."

Aika ja paikka

Ti 17.5.22 klo 9.00-16.00

Osallistuminen koulutukseen tapahtuu etänä omalta laitteelta. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja Kirsi Salonen
Kirsi väitteli psykologian tohtoriksi 13.6.2020 Tampereen yliopistossa. Eko- ja ympäristöpsykologian alaan kuuluvan väitöstutkimuksen aiheena oli: Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121602

Psykologi, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän jäsen Jane-Veera Paakkolanvaara

Sisältö

Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on hyviä kokemuksia kaikkien ikäryhmien ja monenlaisten kuntoutujaryhmien parissa. Laitosympäristöissä luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta ja antavat osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia.

Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisesta hyödyntämisestä ikääntyvien keskuudessa. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa ja käytännön kokemusta luontoperustaisista menetelmistä sekä vinkkejä niiden soveltamiseen ikääntyvien parissa.

•    Katsaus tutkittuun tietoon luonnon fyysisistä ja psyykkisistä vaikutuksista ihmisissä
•    Katsaus luonnon hyvinvointivaikutuksia selittäviin pääteorioihin ja tutustuminen luonnon hyvinvointivaikutuksiin Kirsi Salosen väitöstutkimuksen pohjalta
•    Lyhyt katsaus Green Care -toimintaan (LuontoHoiva ja LuontoVoima)
•    Luontoavusteinen toiminta ikääntyneiden kanssa
•    Katsaus erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin sekä niiden sovellettavuuteen ikääntyneiden kanssa
•    Lisävinkkejä erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin omaehtoista tutustumista ja soveltamista varten

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

2.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru