Luonto ikääntyvien hyvinvoinnin tukena

29.03.2023 Verkossa

"Jokainen ihminen tarvitsee yhteyden luontoon."

Aika ja paikka

Ke 29.3.23 klo 9.0016.00 verkossa (Zoom)

Osallistuminen koulutukseen tapahtuu etänä omalla laitteella. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Ikääntyvien ihmisten kanssa toimivat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat:

Jane-Veera Paakkolanvaara
Psykologi (PsM), integratiivinen psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, projektitutkija
Green Care Finland ry: hallituksen ja laatulautakunnan jäsen
Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti
Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja
Kirsi väitteli psykologian tohtoriksi vuonna 2020 Tampereen yliopistossa. Eko- ja ympäristöpsykologian alaan kuuluvan väitöstutkimuksen aiheena oli: Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121602

Sisältö

Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on hyviä kokemuksia kaikkien ikäryhmien ja monenlaisten kuntoutujaryhmien parissa. Laitosympäristöissä luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta ja antavat osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia.

Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisesta hyödyntämisestä ikääntyvien keskuudessa. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa ja käytännön kokemusta luontoperustaisista menetelmistä sekä vinkkejä niiden soveltamiseen ikääntyvien parissa.

•    Katsaus tutkittuun tietoon luonnon fyysisistä ja psyykkisistä vaikutuksista ihmisissä
•    Katsaus luonnon hyvinvointivaikutuksia selittäviin pääteorioihin ja tutustuminen luonnon hyvinvointivaikutuksiin Kirsi Salosen väitöstutkimuksen pohjalta
•    Lyhyt katsaus Green Care -toimintaan (LuontoHoiva ja LuontoVoima)
•    Luontoavusteinen toiminta ikääntyneiden kanssa
•    Katsaus erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin sekä niiden sovellettavuuteen ikääntyneiden kanssa
•    Lisävinkkejä erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin omaehtoista tutustumista ja soveltamista varten

Koulutuspäivään sisältyy käytännön luontoharjoitteita ulkona, mitä varten tarvitaan ulkoiluvarustuksen lisäksi laite ja verkkoyhteys myös ulkoharjoitteissa: älypuhelin tai kannettava, mikki & kuulokkeet ja nettiyhteys. Mikäli näihin ei ole mahdollisuutta, voi harjoitukset tehdä sovelletusti sisätiloissa.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi 

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

14.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuspalautteita aiemmasta koulutuksesta:

  • Luonto on lähellä meitä, joskus riittää pelkkä ulos katselu metsään, järvelle, puistoon.
  • Latautumista ja aiheessa pysymistä (punainen lanka) auttoi, kun sai tehtäviä luontoon (pihalle, ikkuna näkymä). Tämä auttoi/muistutti oivaltamaan kuinka pienellä jutulla voi ohjata ja auttaa asiakasta huomioimaan luontoa ja edes hetkeksi huomaamaan luonnon ihmeet.
  • Luonnossa pienetkin asiat voi ilahduttaa.
  • Pienillä oivalluksilla voi kohentaa vanhuksen/hoidettavan ja hoitajan olotilaa.
  • Luontokuvien kuvien, äänien ja elementtien käyttäminen sisätiloissa
  • Pienilläkin luontototeutuksilla on suuri merkitys. Käytännön esimerkit olivat hyviä.Tutkimuksin pohjautuva tieto oli kyllä minulle myös tärkeä.
  • Erittäin hyvä koulutus. Odotukset olivat itselläni suuria ja ne kyllä toteutuivat 100%.