Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op, 2020-2021

Koulutuskokonaisuus on kehitetty yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa ja toteutettu ensimmäisen kerran Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa Kuusamossa vuonna 2019.

Aika ja paikka

26.10.202015.3.2021 Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille koulutuskutsussa. Katso tarkemmat lähijaksot Sisältö -kohdasta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen: esim. ikääntyvien, muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien, vammaisten, terapia-asiakkaiden ym. kanssa työskentelevä
 • luontoalan yrittäjä
 • vapaaehtoistyöntekijä tai
 • muu aiheesta kiinnostunut ammattilainen tai opiskelija,

joka haluat kehittää osaamistasi luontoavusteisten työmenetelmien käyttöön asiakastyössä. Koulutussisällöistä ja menetelmistä saat tukea myös oman hyvinvointisi tueksi.

Kouluttaja

Koulutuskokonaisuuden kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat:

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, projektitutkija, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja
Kirsi väitteli psykologian tohtoriksi 13.6.2020 Tampereen yliopistossa. Eko- ja ympäristöpsykologian alaan kuuluvan väitöstutkimuksen aiheena oli: Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121602

Teemu Peuraniemi
Fysioterapeutti Yamk, amO, kuntoutusalan kehittäjä-asiantuntija, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, Itä-suomen Green Care -alueyhdistyksen perustajajäsen  

Suvi Saarinen
Eräopas, sosionomi, Green Care -yrittäjä, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen

Jane-Veera Paakkolanvaara
Psykologi, psykologian aineenopettaja, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän jäsen

Tavoitteet

Ihmisellä on taipumus hakeutua joko tietoisesti tai tiedostamattaan luonnon ääreen virkistäytyäkseen, rauhoittuakseen ja palautuakseen erilaisista kuormittavista tilanteista. Omaehtoisen elvyttävään ympäristöön hakeutumisen lisäksi luontoa rauhoittavana ympäristönä voidaan hyödyntää myös tavoitteellisemmin asiakastyön menetelmänä tai palvelumuotona erilaisille asiakasryhmille, joiden mahdollisuudet hakeutua luontoon voivat olla rajoittuneet.

Luonnon hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Luontomenetelmät ovat interventioita, joissa luontoympäristö tai luontoelementti tuodaan tietoisesti ja tavoitteellisesti jossain muodossa mukaan kuntoutus-, terapia-, hoito- tai ohjausprosessiin. Luontomenetelmien (luontointerventioiden) tarkoitus on helpottaa, vahvistaa tai nopeuttaa terapeuttisia, kuntouttavia tai ohjauksellisia tavoitteita.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten, niin asiakkaiden kuin omankin hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Sisältö

1. osio: Suomalainen Green Care - perusteet tavoitteellisen luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen
ma-ti 26.-27.10.20 klo 9.00-16.00

 • Suomalainen Green Care –toiminta; erityispiirteet
 • Peruskäsitteet
 • Osallisuus Green Care –toiminnassa
 • Hoivan ja voiman käsitteet
 • Green Care –työkirja toiminnan tukena

Kouluttajina Teemu Peuraniemi (1 pv)  ja Suvi Saarinen (1 pv)


2. osio: Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisien palvelujen- ja interventioiden tuottamisessa
ma-ti 23.-24.11.20 klo 9.00-16.00

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontolähtöiset interventiot
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta
 • Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta
 • Luontointerventioihin (mm. Luonnosta Virtaa –interventio) tutustuminen käytännössä
 • Luontointerventioiden ohjaaminen teoriassa ja käytännössä
 • Lähiluonnon merkitys luontointerventioissa
 • Luonto ja työhyvinvointi

Kouluttajina Kirsi Salonen (1 pv) ja Jane Paakkolanvaara (1 pv)


3. osio: Voimavarakeskeisyys, esteettömyys ja turvallisuus LuontoHoiva-palvelun tuottamisessa
ma-ti 18.-19.1.21 klo 9.00-16.00

 • Voimavarakeskeisyys hoiva- ja kuntoutustyössä
 • Esteettömyys
 • Green Care –laatu sekä toiminnan eettisyys ja turvallisuus

Kouluttajina Teemu Peuraniemi (1 pv) ja Suvi Saarinen (1 pv)


4. osio: LuontoHoiva-ohjaajakoulutuksen päätös; ammatillisuutta tukevien lopputöiden esitykset
ma 15.3.21 klo 8.30-17.00

 • Koulutuksen päätös: lopputöiden katselut ja arviointia

Kouluttajina Kirsi Salonen ja Jane Paakkolanvaara


Koulutuskokonaisuus (10 op) muodostuu:

 • Lähipäivien teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksista (luontolähtöisiä menetelmiä) luontoympäristössä
 • Lähipäivien välissä suoritettavista välitehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä
 • Koulutuksen aikana laadittavasta omaan työhön sovellettavasta kehittämistyöstä, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen. Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi kirjallinen toimintasuunnitelma, jossa suunnitellaan ja kuvataan, miten luontoympäristöä ja luonnon elementtejä hyödynnetään omien asiakkaiden kanssa, oman yksikön toiminnassa ja työhyvinvoinnin tukena tmv.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.

Koulutussisältö on hyväksytty Green Care -laatumerkkiin sopivaksi, kts. http://www.gcfinland.fi/osaaminen/koulutukset/koulutukset/

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

Huomioitavaa

Mikäli matkustat kauempaa, voit tiedustella koulutuksen lähijaksoille edullista majoitusta Kuusamo-opistolta:

 

Hinta

1150 € sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä lounaan ja kahvit lähiopetuspäivinä

Ilmoittautuminen

5.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuspalautteita ensimmäisestä koulutuksesta 2019:

 • "Opettajien loistava asiantuntijuus ja opiskelijoiden huomioiminen ja kuunteleminen."
 • "Ryhmän avoimuus auttoi opettajien lisäksi oppimista sekä auttoivat sisäistämään asiat. Ulkoilut hyviä, joka viritti tunnelmaan ja päivän aiheisiin."
 • "Oma motivaatio ja kiinnostus edistivät oppimistani sekä koulutuksessa annettu materiaali ja tieto muusta alan kirjallisuudesta."
 • "Ryhmän monimuotoisuus oli edistävin tekijä koulutuksessa. Ihan mahtavia keskusteluja ja osaamista!"
 • "Hyväksyvä ilmapiiri edisti oppimista. Luonto on nyt in! Se näkyy ja kuuluu medioissakin."
 • "Käytännön harjoitteet ja keskustelut olivat hedelmällisiä. Eniten uutta tuli Green Care -osuudesta, mielenkiintoisinta oli tutkimustieto sekä terapian näkökulma."
 • "Yksi parhaista koulutuksistani. Lämmin kiitos!"

Kuvagalleria

hiker-918704_1280.jpg
kuvia-suomesta-harri-saynevirta-photography-video-2048px-3.jpg
ladybug-1480102_1280.jpg
girl-1746286_1280.jpg
hands-1838658_1920.jpg
fir-tree-3886283_1920.jpg