Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op, sis. Luonnosta Virtaa -ohjaajapätevyyden

Luontohoiva -ohjaajakoulutus on kehitetty yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa ja toteutettu ensimmäisen kerran Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa Kuusamossa vuonna 2019. Uutuutena kokonaisuudessa on kouluttajien kehittämä ja testaama, tieteelliseen tutkimukseen perustuva Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus, joka antaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiselle pätevyyden käyttää koulutuksen suoritettuaan LuoVi-ohjaajanimikettä. Muun kuin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti mm. koulutuksen ja muun osaamisen perusteella.

Aika ja paikka

14.3.–13.6.22, koulutus toteutuu osittain etänä ja osittain lähiopetuksena Kuusamossa

osio 1: Suomalainen Green Care -perusteet tavoitteellisen luontoperusteisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen
ma 14.3.22 klo 9–16, etänä (Zoom)

osio 2: Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen ja interventioiden tuottamisessa
ti 15.3.22 klo 9–16, etänä (Zoom)

osio 3: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät teoriassa:
ma-ti 11.–12.4. klo 9–16, etänä (Zoom)

osio 4: LuoVi -kuntoutusmenetelmät käytännössä:
ma-ti 9.–10.5.22 klo 9–16, lähiopetuksena (Kuusamo)

osio 5: Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös
ma 13.6.22 klo 9–17, etänä (Zoom)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, joka työskentelet esimerkiksi ikääntyvien, muistisairaiden, päihde- tai mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien tai vammaisten ihmisten kanssa
 • luonto- tai hoiva-alan yrittäjä
 • vapaaehtoistyöntekijä
 • muu aiheesta kiinnostunut ammattilainen tai opiskelija

joka haluat kehittää osaamistasi luontoavusteisten työmenetelmien ammattimaiseen käyttöön asiakastyössä (yksilö-/ ryhmäohjaus). Koulutussisällöistä ja menetemistä saat tukea myös oman hyvinvointisi tueksi.

Tarkennus 26.11.2021
LuoVi-ohjaajapätevyyteen on tullut seuraava lisätieto: Muun kuin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti mm. koulutuksen ja muun osaamisen perusteella.
Em. muun kuin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suorittaneet voivat toimittaa soveltuviksi katsomansa koulutus- ja osaamistiedot (esim. työkokemus) koulutussuunnittelijalle, joka lähettää tiedot eteenpäin kouluttajille soveltuvuuden arviointia varten.

Kouluttaja

Koulutuskokonaisuuden kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat:

Jane-Veera Paakkolanvaara
Psykologi (PsM), psykologian aineenopettaja, väitöskirjatutkija, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän varapuheenjohtaja

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja
Kirsi väitteli psykologian tohtoriksi 13.6.2020 Tampereen yliopistossa. Eko- ja ympäristöpsykologian alaan kuuluvan väitöstutkimuksen aiheena oli: Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121602

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä (erityisesti Luonnosta Virtaa = LuoVi -kuntoutusmenetelmistä) sekä valmiudet ja pätevyyden ohjata niitä käytännön asiakastyössä (LuoVi -ohjaajapätevyys). Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti niin asiakkaiden kuin omankin hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Sisältö

1. osio: Suomalainen Green Care -perusteet tavoitteellisen luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen (1 pv, etänä)
Jane Paakkolanvaara

 • Suomalainen Green Care -toiminta ja sen erityispiirteet
 • GC-toimialan ja kehityksen tunnistaminen
 • GC-laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen
 • GC-työkirja toiminnan tukena

2. osio: Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen ja interventioiden tuottamisessa (1 pv, etänä)
Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontolähtöiset interventiot
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta
 • Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta
 • Luontolähtöisten interventioiden ohjauksen sekä ohjaajan osaamisen ja asenteen merkityksen ymmärtäminen
 • Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen

3. osio: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät teoriassa (2 pv etänä) ja käytännössä (2 pv lähinä)
Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen

 • Luonnosta Virtaa (LuoVi) -kuntoutusmenetelmien teoreettinen tausta
 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

4. osio: Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös (1 pv etänä)
Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen

 • Lopputyönä tehtävien näyttöjen esitykset ja arviointia
 • Koulutuksen päätös

___________________________________________________________

Koulutuspäiviin sisältyy käytännön luontoharjoitteita. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.

Koulutussisältö on hyväksytty Green Care -laatumerkkiin sopivaksi, kts. http://www.gcfinland.fi/osaaminen/koulutukset/koulutukset/

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

1150 € sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sähköisenä sekä lounaan ja kahvit lähiopetuspäivinä

Koulutus laskutetaan käynnistymisen jälkeen. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä. Myös useampi laskutuserä on mahdollinen erikseen sovittaessa.

__________________________________

Voit tiedustella edullista majoitusta lähiopetusjaksolle Kuusamo-opistolta: opisto@kuusamo.fi tai p. 050 444 1157

Kuusamo-opiston kotisivut / Majoituspalvelut: https://www.kuusamo-opisto.fi/fi/majoituspalvelut/

Ilmoittautuminen

22.2.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita aiemmista koulutuksista:

 • "Opettajien loistava asiantuntijuus ja opiskelijoiden huomioiminen ja kuunteleminen."
 • "Ryhmän avoimuus auttoi opettajien lisäksi oppimista sekä auttoivat sisäistämään asiat. Ulkoilut hyviä, joka viritti tunnelmaan ja päivän aiheisiin."
 • "Oma motivaatio ja kiinnostus edistivät oppimistani sekä koulutuksessa annettu materiaali ja tieto muusta alan kirjallisuudesta."
 • "Ryhmän monimuotoisuus oli edistävin tekijä koulutuksessa. Ihan mahtavia keskusteluja ja osaamista!"
 • "Hyväksyvä ilmapiiri edisti oppimista. Luonto on nyt in! Se näkyy ja kuuluu medioissakin."
 • "Käytännön harjoitteet ja keskustelut olivat hedelmällisiä. Eniten uutta tuli Green Care -osuudesta, mielenkiintoisinta oli tutkimustieto sekä terapian näkökulma."
 • "Yksi parhaista koulutuksistani. Lämmin kiitos!"
 • "Luontoyhteyden hyödyntäminen terapiatyössä, käytännön harjoitukset ja kouluttajilta ja muilta opiskelijoilta tarttunut innostus."
 • "Luonnon merkitys hyvinvoinnin edistäjänä, miten voin siihen itse vaikuttaa? Uudet menetelmät, joita voi käyttää asiakastyössä."
 • "Otan omaan työhöni käyttöön erilaisia harjoitteita ja luonnon tarjoamaa tukea työskentelyyn."
 • "Kouluttajat olivat superhyviä ja Johanna rautainen ammattilainen etätyökalujen opettamisessa. Kiitos!"
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru