Luontomatkailuyrittäjyyden peruskurssi 5 op (OY)

30.10.2023–31.12.2023 Verkossa

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun yliopiston kanssa.

Aika ja paikka

30.10-31.12.2023 Verkossa

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä ovat luontomatkailuyrittäjät, luontomatkailuyrittäjäksi aikovat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Voit olla esimerkiksi kouluttautunut eräoppaaksi tai luontokuvaajaksi ja haluat syventää yrittäjyysosaamisiasi alallasi.

Kouluttaja

Kurssin valmentaja Heidi Savolainen (KTM, eräopas) on kokenut yrittäjä ja työskennellyt yritysmaailmassa lähes 20 vuoden ajan. Seikkailuapinat-yrityksessään hän on järjestänyt monipuolisesti erilaisia luontomatkailupalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille ja erilaisia luovia kokeiluja yhteistyössä laajan verkostonsa kanssa jo vuosikymmenen ajan. Heidille luontaisia työskentely-ympäristöjä ovat niin erämaat kuin suurkaupungitkin. Heidin mielestä luonto kuuluu kaikille ja häntä pidetään edelläkävijänä esteettömien luontomatkailupalveluiden järjestäjänä Suomessa. Hän on myös kestävän matkailun ammattilainen ja Seikkailuapinat olikin yksi ensimmäisiä STF-merkin saaneita yrityksiä. Tällä kurssilla saat Heidin tuen oman yritysideasi kehittämiseksi.

 

Kurssin valmentaja Heidi Savolainen.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen arvojen, tavoitteiden ja yrittäjyysosaamisten merkityksen suunnitelmalliselle luontomatkailuyrityksen johtamiselle ja ymmärtää sen liiketoiminnan johtamisen keskeiset osa-alueet ja kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Sisältö

Luontomatkailuyrittäjyyden peruskurssilla opetellaan Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op -kurssin keskeiset asiat kokeneen luontomatkailuyrittäjän, Seikkailuapinat-yrityksen omistajan ja vastuuoppaan Heidi Savolaisen ohjauksessa. Harjoitukset tehdään omaa olemassa olevaa yritystä tai haaveissa olevaa yritysideaa kehittäen.  

Kurssilla järjestetään kolme webinaaria, joissa saat ideoita, palautetta ja vertaistukea. Lisäksi kurssi sisältää videoita, podecasteja ja kirjallista opiskelumateriaalia. Kurssilla suoritetaan opettajan osoittamia tehtäviä.

Kurssin sisältöihin kuuluu arvojen, tavoitteiden, resilienssin ja osaamisten merkitysten tunnistaminen ja niiden johtaminen kestävällä tavalla. Lisäksi kurssilla tutustutaan mikroyritysten liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin luontomatkailuyrittäjän näkökulmasta.  

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun yliopiston kanssa. Kurssisuorituksella saa korvattua Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op -kurssin.

Hinta

150 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 30.10.2023 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja koulutuksesta

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626