Etusivu » Oulu » Oulun uutiset » luova kirjoittaminen 25 op ja 35 op etänä

Kaipaatko syksyysi lisää luovuuttua? 15.09.2020

Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot nyt etäopetuksena - vielä ehdit mukaan!

Luovan kirjoittamisen 25 op:n laajuisissa perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Lue lisää perusopinnoista: https://www.ppkyo.fi/fi/luova-kirjoittaminen-25-op-ty-7/

Luovan kirjoittamisen 35 op:n aineopinnoissa opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Lue lisää aineopinnoista: https://www.ppkyo.fi/fi/luova-kirjoittaminen-35-op-ty-5/