Luova kirjoittaminen 25 op (TY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Opinnot järjestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun ja Ylivieskan toimipaikkojen kesken. Aiemmin ilmoitetusta poiketen kaikki ryhmien opetus järjestetään yhdessä, joten aikataulut muuttuvat. Uudet aikataulut päivitetään nettiin viikolla 38. Kaikki opetus järjestetään etäopetuksena.

Opintojen alkuinfo:
Ke 23.9.20 klo 17.00-18.30 
Opiskelijat osallistuvat kotoaan käsin omilta koneiltaan. Osallistumisen verkko-osoite ilmoitetaan sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Tavoitteet

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Sisältö

Luova kirjoittaminen järjestetään etäopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Löydät opintojen aikataulut ja opintovaatimukset kurssikohtaisista tiedoista.
Aikataulukooste pdf-tiedostona

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Ylivieskan ja Oulun ryhmien opetus yhdistetään, minkä seurauksena aikatauluun tulee muutoksia. Opinnot järjestetään kokonaan etäopetuksena.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op:
Oulu: 550 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 385 €), laskutus kahdessa erässä (275 € / lukukausi)
Ylivieska: 550 €, laskutus kahdessa erässä (275 € / lukukausi)

Yksittäiset opintojaksot 5 op
Oulu: 151 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 106 €), laskutus yhdessä erässä
Ylivieska: 151 €, laskutus yhdessä erässä

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 80 € / koko opintokokonaisuus ja 20 € / jakso yksittäisissä opintojaksoissa.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

14.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun tai Ylivieskan toimipaikkaan

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (14.9. jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta).

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Opinnot Oulussa:
Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Opinnot Ylivieskassa:
Koulutuspäällikkö Minna Saharinen
minna.saharinen@pyhajarvi.fi
040 775 6931

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru