Luova kirjoittaminen 25 op (TY)

Aika ja paikka

Opinnot järjestetään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun ja Ylivieskan toimipaikkojen kesken. Kukin opintojakso on jaettu kahteen osaan, joista toinen järjestetään etäopetuksena (paitsi draaman kirjoittaminen) siten, että opettaja on Oulussa paikallisen ryhmän kanssa ja Ylivieskan opiskelijat ovat omana ryhmänään Ylivieskassa. Etäopetuksia ei tallenneta.

Opintojen alkuinfo:
Ke 23.9.20 klo 17.00-18.00 
Paikka ilmoitetaan sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Tavoitteet

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Sisältö

Sisällöt ja aikataulut tarkentuvat kevään aikana.Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

OPINTOJAKSOT (tietoja päivitetään kevään aikana)

Opetus: pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (ellei alla toisin ilmoiteta)

Johdatus kirjoittamiseen 5 op: Kirjailija Katja Törmänen
- Lähiopetus Oulussa 25.-26.9. ja Ylivieskassa 2.-3.10.20
- Etäopetus Oulussa ja Ylivieskassa 30.-31.10.20 - Huom. la 31.10. opetus klo 10.00-17.00

Tietokirjoittaminen 5 op: Kirjailija Anne Lukkarila
- Etäopetus Oulussa ja Ylivieskassa 16.-17.4.21
- Lähiopetus Oulussa 7.-8.5. ja Ylivieskassa 21.-22.5.21

Kirjoittamisen lajit:

Proosan kirjoittaminen 5 op: Kirjailija Katja Törmänen
- Etäopetus Oulussa ja Ylivieskassa 6.-7.11.20
- Lähiopetus Oulussa 11.-12.12. ja Ylivieskassa 18.-19.12.20

Lyriikan kirjoittaminen 5 op: Kirjailija Timo Harju
- Etäopetus Oulussa ja Ylivieskassa 15.-16.1.21
- Lähiopetus Ylivieskassa 12.-13.2. ja Oulussa 19.-20.2.21

Draaman kirjoittaminen 5 op: Draamaohjaaja Marjo Kemppainen
- Lähiopetus Ylivieskassa 26.-27.2. ja 19.-20.3.21
- Lähiopetus Oulussa 5.-6.3. ja 26.-27.3.21

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op:
Oulu: 550 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 385 €), laskutus kahdessa erässä (275 € / lukukausi)
Ylivieska: 550 €, laskutus kahdessa erässä (275 € / lukukausi)

Yksittäiset opintojaksot 5 op
Oulu: 151 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 106 €), laskutus yhdessä erässä
Ylivieska: 151 €, laskutus yhdessä erässä

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.

Ilmoittautuminen

14.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun tai Ylivieskan toimipaikkaan

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (14.9. jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta).

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Opinnot Oulussa:
Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Opinnot Ylivieskassa:
Koulutuspäällikkö Minna Saharinen
minna.saharinen@pyhajarvi.fi
040 775 6931