Luova kirjoittaminen 25 op (TY)

23.09.2021-31.12.2022 Oulu

Aika ja paikka

Opinnot järjestetään lähi- ja etäopetuksena siten, että lähiopetusryhmä kokoontuu Oulussa ja kauempana asuvat joko saapuvat paikalle Ouluun tai osallistuvat opetukseen reaaliaikaisesti Zoomin kautta omilta kotikoneiltaan. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan opintojaksokohtaisilla sivuilla.

Kaikessa kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Opintojen alkuinfo:

To 23.9.21 klo 17.00-18.30

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon kotoaan käsin omilta koneiltaan. Osallistumisen verkko-osoite ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Tavoitteet

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Sisältö

Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.
Opetuksessa käytetään lähiopetuksen lisäksi Zoomia ja Moodlea.
Opintosuoritukset arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5, jossa 0 = hylätty.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op:
470 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 80 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 305 € + 80 €)

Yksittäiset opintojaksot 5 op:
131 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € / opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 86 € + 20 €)

Opiskelija maksaa Turun opintomaksut samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi. Kaupungin myöntämä tuki on 25 % opintomaksusta.

Ilmoittaudu

Kurssi on täynnä ja ilmoittautuminen päättynyt.

Syksyllä 2022 alkavat opinnot löydät täältä: https://www.ppkyo.fi/fi/luova-kirjoittaminen-25-op-ty-9/

Ilmoittautuminen 9.9.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon.

Kun opintojen alkaminen kesäyliopistossa on varmistunut, ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203