Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op (TY)

20.09.2022–31.07.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023, opinto-oikeus päättyy 31.7.23

Opinnot järjestetään lähi- ja etäopetuksena siten, että lähiopetusryhmä kokoontuu Oulussa ja kauempana asuvat joko saapuvat Ouluun tai osallistuvat opetukseen reaaliaikaisesti Zoomin kautta omilta kotikoneiltaan.

Kaikessa kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Opintojen alkuinfo:

Ti 20.9.22 klo 17.00-18.00, Zoom

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon kotoaan käsin omilta koneiltaan. Osallistumisen verkko-osoite ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Tavoitteet

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Sisältö

Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.
Opetuksessa käytetään lähiopetuksen lisäksi Zoomia ja Moodlea.
Opintosuoritukset arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5, jossa 0 = hylätty.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opintojen tiedot ovat alustavia.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op:
470 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 80 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 305 € + 80 €)

Yksittäiset opintojaksot 5 op:
131 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € / opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 86 € + 20 €)

Opiskelija maksaa Turun opintomaksut samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle Turun avoimen yliopiston opintomaksua lukuun ottamatta maksuttomat. Mainitsethan kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

12.9.22 mennessä

Opinnot ovat käynnistyneet. Mukaan voi vielä tulla niille jaksoille, jotka eivät ole alkaneet.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203