Luova kirjoittaminen 35 op (TY)

Aika ja paikka

Opintojen alkuinfo: Ti 25.9.18 klo 17.30-18.30 Oulussa. Info on yhteinen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostilla lähetettävässä kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä.Yli 100 km päässä asuvilla on mahdollisuus osallistua infoon verkkovälitteisesti.

A. Suunnittelu -jakson lähiopetuksen uusi ajankohta: ke 17.10.18 klo 17.00-18.30 - ks. jakson tiedot

Kaikessa opetuksessa on läsnäolovelvollisuus, mutta osaan opinnoista on mahdollista osallistua verkkoyhteyden kautta. Lisätiedot jaksokuvauksissa.

Opinto-oikeus on voimassa seuraavasti:
- Koko opintokokonaisuuden suorittavilla: opintojen alkuinfosta 25.9.18 alkaen 31.7.2021 saakka
- Yksittäisiä opintojaksoja suorittavilla: suoritettavan jakson ajan eli käytännössä jakson alusta sen lukukauden loppuun, jolle ko. jakson tehvävien palautuspäivä on asetettu. Myös yksittäisten jaksojen suorittajat voivat osallistua opintojen alkuinfoon 25.9.18.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op.

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (ks.yhteystiedot) viikon sisällä ilmoittautumisesta. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.

Kokonaisuus on kolmijakoinen:

A1. Kirjoittamisen lajit (16 op)
Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.

A2. Kirjoittamisen erityisalat (8 op)
Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Opiskelija valitsee kaksi 4 op:n laajuista suoritusta jaksoista A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi, A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet ja A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi. Valittujen suoritusten tulee olla eri jaksoilta.

A3. Seminaari (10 op)
Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Opiskelua koordinoidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. HOPS:n laadinta sisältyy jaksoon A. Suunnittelu (1 op)

Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus 35 op: 750 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 525 €). Laskutus neljässä erässä (syksy 2018, kevät ja syksy 2019, kevät 2020).

Yksittäiset opintojaksot: (laskutus yhdessä erässä)
1 op: 39 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 27 €)
4 op: 129 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)
10 op: 347 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 243 €)

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 80 € / koko opintokokonaisuus ja 20 € / jakso yksittäisissä opintojaksoissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyllä 2018 alkaneisiin opintoihin on päättynyt.

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut (14.9. jälkeen), ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta). Tutustu etukäteen Turun ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Lisätietoja saa oppiaineen koulutussihteeriltä (Sari Hurula, sari.hurula[at]utu.fi).

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru