Luova kirjoittaminen 35 op (TY)

Aika ja paikka

Opinto-oikeus:
31.7.2020 saakka

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op.

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (ks.yhteystiedot) viikon sisällä ilmoittautumisesta. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelua koordinoidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. HOPS:n laadinta sisältyy jaksoon A. Suunnittelu (1 op)

Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Aineopintojen kokonaisuus on kolmijakoinen:

A1. Kirjoittamisen lajit (16 op)
Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.

A2. Kirjoittamisen erityisalat (8 op)
Toisessa kokonaisuudessa painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Opiskelija valitsee kaksi 4 op:n laajuista suoritusta jaksoista A2.A Kirjoittaja ja lajityyppi, A2.B Kirjoittamisen ulottuvuudet ja A2.C Kirjoittaminen julkaistavaksi. Valittujen suoritusten tulee olla eri jaksoilta.

A3. Seminaari (10 op)
Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Syksyllä 2019 alkavista aineopinnoista laitamme tarjolle vain valinnaiset opinnot eli osion A2. Kirjoittamisen erityisalat.

Osiot A1. ja A3. on mahdollista suorittaa, kun aineopinnot alkavat kesäyliopistossa seuraavan kerran. Kysy lisää kesäyliopistosta.

Hinta

Yksittäiset opintojaksot: (laskutus: 1. kurssi lokakuussa ja toinen kurssi joulukuussa 2019)
4 op: 129 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)

Hinnat sisältävät Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

15.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Opintoihin voi tulla mukaan myös myöhemmin.

Kun opiskelupaikka kesäyliopistossa on varmistunut, ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa. Turun avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kesäyliopiston välityksellä (lisätietoja saa oppilaitoksesta).

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (15.9.19) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203